Nghị định 17-VH-NĐ

Nghị định 17-VH-NĐ năm 1958 về ấn định các thang lương của các ngành sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn Hoá ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 17-VH-NĐ ấn định các thang lương của các ngành sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa


BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-VH-NĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH CÁC THANG LƯƠNG CỦA CÁC NGÀNH SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VĂN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ họp ngày 17, 18 tháng 3 năm 1958 ấn định các nguyên tắc, yêu cầu và phương châm cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương trong năm 1958 cho cán bộ, công nhân và viên chức các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước;
Chiếu điều 2 Nghị định số 270-TTg ngày 31-5-1958 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ lương cho khu vực hành chính sự nghiệp;
Sau khi được Bộ Nội vụ đồng ý và Ban lương trung ương thông qua;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay định sáu thang lương như sau đây:

1) Thang lương nghệ thuật sân khấu gồm 12 bậc để sắp xếp những cán bộ và diễn viên biểu diễn các bộ môn nghệ thuật trên sân khấu.

2) Thang lương nghệ thuật, phim (điện ảnh) gồm 12 bậc để sắp xếp cán bộ kỹ thuật, nhân viên công tác sản xuất phim, quay phim, đạo diễn phim, diễn viên đóng phim, nhân viên công tác mỹ công, mỹ thuật và những nhân viên biên tập kịch bản hiện làm công tác tại Xưởng phim Việt nam.

3) Thang lương nhân viên nhiếp ảnh gồm 8 bậc để sắp xếp phóng viên nhiếp ảnh và những nhân viên nhiếp ảnh hiện đang làm đúng nghề nhiếp ảnh.

4) Thang lương công nhân máy nổ, máy chiếu bóng lưu động và tu sửa phim gồm 5 bậc để sắp xếp công nhân điều khiển máy nổ, máy chiếu bóng các đội lưu động, các bãi và rạp chiếu bóng quốc doanh.

5) Thang lương 16 bậc để sắp xếp cán bộ và nhân viên công tác thuộc các ngành Quốc doanh chiếu bóng, phát hành sách báo và xuất nhập khẩu sách báo.

6) Thang lương công nhân đường giây gồm 5 bậc để sắp xếp những công nhân đường giây truyền thanh.

Điều 2: - Lương cao nhất của thang lương 12 bậc (nghệ thuật sân khấu ) gấp 4,7 lần lương thấp nhất.

- Lương cao nhất của thang lương 12 bậc (nghệ thuật phim điện ảnh) gấp 4, 3 lần lương thấp nhất.

- Lương cao nhất của thang lương 8 bậc (nhiếp ảnh) gấp 3,04 lần lương thấp nhất.

- Lương cao nhất của thang lương 5 bậc (công nhân máy nổ máy chiếu bóng lưu động) gấp 1,95 lần lương thấp nhất.

- Lương cao nhất của thang lương 16 bậc (phát hành sách báo và chiếu bóng) gấp 4,98 lần lương thấp nhất.

- Lương cao nhất của thang lương 5 bậc (công nhân đường giây truyền thanh) gấp 2,32 lần lương thấp nhất.

Điều 3: - Khoản phụ cấp bồi dưỡng cho nhân viên và công nhân đội chiếu bóng lưu động, diễn viên các đội văn công đã quy định tại Nghị định số 32-VH/NĐ  ngày 2-5-1957 về chế độ bồi dưỡng diễn viên văn công và Nghị định số 1226-VH/NĐ ngày 22-8-1957 về chế độ bồi dưỡng chiếu bóng lưu động được giữ lại và sẽ do một Nghị định khác sửa đổi bổ sung.

Điều 4: - Nay ban hành một số tiêu chuẩn tạm thời để  hướng dẫn sắp xếp cán bộ nhân viên và công nhân đang làm công tác sự nghiệp văn hóa vào các thang lương sự nghiệp văn hóa nói trên.

Điều 5: - Nghị định này thi hành kể từ ngày 01-5-1958 như điều 5 trong Nghị định 270-TTg ngày 31-5-1958 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6: - Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Nghệ thuật, Xưởng phim, Quốc doanh chiếu bóng, Sở Nhiếp ảnh, Sở Phát hành sách báo, Xuất nhập khẩu sách báo, Trưởng phòng Tổ chức và cán bộ Bộ, Uỷ ban hành chính các liên khu, khu, thành phố và các tỉnh thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 Hoàng Minh Giám


THANG LƯƠNG NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU 12 BẬC
(Ban hành theo Nghị định số 17-VH/NĐ ngày 14-7-1958 của Bộ Văn hóa)

 

Bậc

Mức lương

KHUNG BẬC

12

130.000đ

Đạo diễn

 

Cán bộ nghiên cứu các bộ môn nghệ thuật sân khấu

 

Diễn viên các môn nghệ thuật

11

117.000

10

104.000

Diễn viên nhạc trong các đội ca kịch

9

91.000

Trang trí phục trang ánh sáng

8

79.000

7

68.000

6

58.000

 

5

50.000

 

4

43.000

 

3

37.000

 

 

 

2

33.000

 

 

 

1

30.000

 

 

 

 

 

THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN ĐƯỜNG GIÂY TRUYỀN THANH
Gồm 5 bậc
(Ban hành theo Nghị định số 17-VH/NĐ, ngày 14-7-1958 của Bộ Văn hóa)

BẬC

MỨC LƯƠNG

5

63.500đ

4

55.500

3

49.000

2

43.000

1

38.000

 

THANG LƯƠNG 16 BẬC NHÂN VIÊN CÁC NGÀNH PHÁT HÀNH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU SÁCH BÁO VÀ QUỐC DOANH CHIẾU BÓNG
(Ban hành theo Nghị định số 17-VH/NĐ, ngày 14-7-1958 của Bộ Văn hóa)

BẬC

MỨC LƯƠNG

16

136.000

15

124.000

14

113.000

13

102.000

12

92.000

11

82.000

10

73.000

9

65.000

8

58.000

7

52.000

6

47.000

5

42.000

4

38.000

3

34.000

2

30.000

1

27.300

 

THANG LƯƠNG NHÂN VIÊN NHIẾP ẢNH
(Ban hành theo Nghị định số 17-VH/NĐ ngày 14-7-1958 của Bộ Văn hóa)

BẬC

MỨC LƯƠNG

KHUNG BẬC

8

83.000

 

 

7

74.000

Phóng viên nhiếp ảnh

6

65.000

Nhân viên nhiếp ảnh in, tráng, phóng (buồng tối)

5

57.500

4

51.000

3

45.500

 

2

40.700

1

 

 

THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN ĐIỀU KHIỂN MÁY NỔ, MÁY CHIẾU BÓNG LƯU ĐỘNG VÀ CÔNG NHÂN TU SỬA PHIM GỒM CÓ 5 BẬC
(Ban hành theo Nghị định số 17-VH/NĐ ngày 14-7-1958 của Bộ Văn hóa)

BẬC

MỨC LƯƠNG

5

53.700đ

4

47.500

3

42.000

2

37.300

1

33.000

 

THANG LƯƠNG NGHỆ THUẬT PHIM (ĐIỆN ẢNH)
(Ban hành theo Nghị định số 17-VH/NĐ ngày 14-7-1958 của Bộ Văn hóa)

Bậc

Mức lương

KHUNG BẬC

12

118.000

Đạo diễn phim (kể từ trợ lý trở lên)

 

Quay phim chuyện (kể từ trợ lý trở lên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật tiếng

11

100.000

 

 

 

Biên tập kịch bản phim chuyện và phim thời sự tài liệu

Thiết kế mỹ tuật

Nhạc

sáng tác phim chuyện

 

Điện lực và ánh sáng

 

Kỹ thuật thu thanh (kể từ trợ lý trở lên)

 

10

97.000

Quay phim thời sự tài liệu

Diễn viên phim chuyện

 

 

 

Kỹ thuật hình

9

87.000

Đạo diễn phim lồng tiếng

 

 

 

 

8

78.000

Diễn viên phim lồng tiếng

Dùng phim cắt tiếp phim

Định sang in, tráng phim, kiểm tra phát hành, so bản gốc, chiếu phóng luyệt, kho, phim, thuốc

7

70.000

6

63.000

 

5

56.000

 

Chọn nhạc

4

49.000

 

 

 

3

43.000

 

 

 

 

 

 

2

38.000

 

 

 

 

 

 

 

1

34.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17-VH-NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu17-VH-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 17-VH-NĐ ấn định các thang lương của các ngành sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 17-VH-NĐ ấn định các thang lương của các ngành sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu17-VH-NĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá
       Người kýHoàng Minh Giám
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 31
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị định 17-VH-NĐ ấn định các thang lương của các ngành sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa

          Lịch sử hiệu lực Nghị định 17-VH-NĐ ấn định các thang lương của các ngành sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa