Nghị định 182-CP

Nghị định 182-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 182-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1961 

 

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Bộ Công nghiệp nhẹ là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý ngành công nghiệp nhẹ theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất hầu hết vật phẩm tiêu dùng, một phần tư liệu sản xuất, nhằm góp phần phát triển kinh tế quốc dân và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Điều 2. – Bộ Công nghiệp nhẹ có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ, thể lệ về phát triển và quản lý ngành công nghiệp nhẹ; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ, thể lệ ấy.

2. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về sản xuất và kiến thiết cơ bản thuộc ngành công nghiệp nhẹ; tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch ấy theo phương châm nhiều, nhanh, tốt, rẻ và an toàn.

3. Quản lý các xí nghiệp công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp chế biến gỗ và công nghiệp vật dụng thuộc Bộ; bảo đảm sản xuất hầu hết những vật phẩm tiêu dùng chính của nhân dân và sản xuất những mặt hàng xuất khẩu có phẩm chất tốt.

4. Chỉ đạo các Sở, Ty Công nghiệp địa phương về kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc ngành công nghiệp nhẹ; hướng dẫn các sở, ty ấy làm kế hoạch xây dựng, phát triển và quản lý công nghiệp địa phương, công tư hợp doanh và thủ công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ phụ trách.

5. Phụ trách công tác thiết kế những nhà máy quốc doanh trung ương thuộc ngành công nghiệp nhẹ; theo dõi, giám sát về mặt kỹ thuật những công trình thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ cho thầu, bảo đảm chất lượng và thời gian thực hiện những công trình ấy.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và thiết bị trong ngành công nghiệp nhẹ nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động, bảo đảm sản xuất ngày càng phát triển.

7. Thi hành các hiệp định mà nước ta đã ký kết với nước ngoài về công nghiệp nhẹ. Trong phạm vị ủy quyền của Chính phủ, ký kết những hiệp định về trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệp với các cơ quan công nghiệp nhẹ nước ngoài.

8. Quản lý tài sản, tài vụ, vật tư của ngành; quản lý vốn của Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp và các công trình xây dựng thuộc ngành công nghiệp nhẹ.

9. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, lao động tiền lương trong ngành theo chế độ chung của Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ của ngành.

Điều 3. – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật, và các nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ra những thông tư, quyết định và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thi hành những thông tư, quyết định ấy; sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định không thích đáng của cơ quan cấp dưới thuộc ngành mình; đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ những thông tư, quyết định có liên quan đến công tác của Bộ Công nghiệp nhẹ mà xét thấy không thích đáng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay của Ủy ban Hành chính địa phương.

Điều 4. – Tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ gồm có:

- Văn phòng.

- Vụ Kế hoạch.

- Vụ Tài vụ.

- Vụ Lao động và Tiền lương.

- Vụ Kỹ thuật.

- Vụ Kiến thiết cơ bản.

- Vụ Tổ chức và cán bộ.

- Ban Thanh tra.

- Cục Cung tiêu.

- Cục Thực phẩm.

- Cục Dệt và vật dụng.

- Cục Công nghiệp Muối.

- Viện Công nghiệp nhẹ và thực phẩm

- Viện Thiết kế.

- Và các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp do Bộ quản lý.

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ Văn phòng, các Vụ, Cục, Viện, Ban và các đơn vị tương đương do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Nhiệm vụ của Văn phòng, các Vụ, Cục, Viện, Ban và các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp thuộc Bộ quản lý sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của Bộ Công nghiệp nhẹ do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 5. – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu182-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 182-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 182-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu182-CP
       Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
       Người kýPhạm Văn Đồng
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 45
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 182-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 182-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ