Nghị định 2-NĐ/LB

Nghị định 2-NĐ/LB năm 1957 quy định thêm một số lâm sản phụ phải trả tiền bán do Bộ trưởng Bộ Tài chính- Bộ trưởng Bộ Nông lâm ban hành

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1957

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH THÊM MỘT SỐ LÂM SẢN PHỤ PHẢI TRẢ TIỀN BÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu nghị định số 1-NĐ/LB ngày 19-1-1956 của Liên bộ Nông lâm, Tài chính, Tư pháp bổ khuyết nghị định Liên bộ Nông lâm – Tài chính số 8-CN/TC ngày 21-8-1954 và 9-NL/TC ngày 23-10-1954 quy định thêm một số lâm sản phụ phải trả tiền bán.

Chiếu nghị định của Vụ Lâm nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Để bổ khuyết nghị định Liên bộ Nông lâm – Tài chính – Tư pháp số 8, 9 và 1-LB-NĐ ngày 21-8-1954, 23-10-1954 và 19-1-1956 và điều lệ kiểm thu này quy định thêm một số lâm sản phụ phải trả tiền bán như sau :

1) Hột rừng.

2) Các loại dầu thảo mộc.

3) Gỗ và vỏ có chất nhuộm hay thuộc da Thu theo tỷ lệ 15%

4) Vỏ, sợi dùng để dệt. (mười lăm

5) Cao su rừng, cỏ tù vè, cỏ dê, cỏ hương, rễ nứa. phần trăm)

6) Các loại vỏ ăn trầu. giá thị trường

7) Các loại măng tươi.

8) Cỏ guộc hay loi tho,lụi

Điều 2 . Đối với lâm sản phụ do nhân dân trồng trên công thổ, chưa nộp thuế nông nghiệp, tiền bán sẽ thu theo tỉ lệ 7% (bảy phần trăm) giá thị trường, nếu có giấy chứng nhận của Ủy ban Hành chính hay nông hội địa phương.

Điều 3. Giá thị trường lâm sản phụ sẽ ấn định cho mỗi tỉnh mỗi tháng một lần, do Ty Lâm nghiệp hay Nông lâm đề nghị căn cứ vào tình hình thị trường địa phương và Ủy ban Hành chính tỉnh ra quyết định sau khi thông qua Ban Kinh tế tỉnh.

Giá đó sẽ tính thống nhất cho toàn tỉnh (lấy trung bình các thị trường chính gần rừng nhất ) hay cho từng vùng, nếu trong tỉnh có nhiều thị trường và giá cả chênh lệch nhiều.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ Nông lâm, Bộ Tài chính, các ông Giám đốc Vụ Nông Lâm nghiệp, Vụ tổng dự toán, và các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu, tỉnh chiếu nghị định thi hành

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Lê Duy Trinh

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Trịnh Văn Bình

 

Thuộc tính văn bản 2-NĐ/LB
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 2-NĐ/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/10/1957
Ngày hiệu lực 03/11/1957
Ngày công báo 06/11/1957
Số công báo Số 45
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 2-NĐ/LB quy định thêm lâm sản phụ phải trả tiền bán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 2-NĐ/LB quy định thêm lâm sản phụ phải trả tiền bán
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 2-NĐ/LB
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính, Bộ Nông lâm
Người ký Lê Duy Trinh, Trịnh Văn Bình
Ngày ban hành 19/10/1957
Ngày hiệu lực 03/11/1957
Ngày công báo 06/11/1957
Số công báo Số 45
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 19/10/1957

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/11/1957

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/11/1957

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực