Nghị định 20-NĐ-LB

Nghị định 20-NĐ-LB năm 1957 bổ sung nghị định liên bộ 93 về phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên công tác ở miền núi do Bộ trưởng Bộ Lao Động- Bộ trưởng Bộ Nội Vụ- Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 20-NĐ-LB quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên công tác ở miền núi


BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20-NĐ-LB

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 93 LIÊN BỘ NỘI VỤ - LAO ĐỘNG – TÀI CHÍNH NGÀY 28/6/1956 QUY ĐỊNH PHỤ CẤP KHU VỰC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TÁC Ở MIỀN NÚI

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu Nghị định số 650-TTg ngày 30/12/1955 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các thang lương và điều 5 của Nghị định trên giao quyền hạn cho các Bộ Nội vụ, Lao động, Tài chính quy định một khoản phụ cấp khu vực thích hợp;
Chiếu Nghị định số 93 Liên Bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính ngày 28/6/1956 quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ, công nhân, nhân viên công tác ở ở một số vùng miền núi mà điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh công tác khó khăn;
Chiếu đề nghị của Ủy ban hành chính Liên khu 3, 4, Khu tự trị Việt Bắc, Ban cán sự Lào – Hà – Yên, Khu Hồng Quảng, các tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung Nghị định số 93 Liên Bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính và quy định thêm một số khu vực theo định xuất như sau:

- Khu vực 1 gồm:

+ Ba chẽ tỉnh Hải Ninh.

Phụ cấp ấn định 20% (hai mươi phần trăm) lương bản thân.

 - Khu vực 2 gồm:

+ Toàn tỉnh Bắc Cạn.

+ Thị xã Lao Kay.

+ Bắc Quang, thị xã Hà Giang.

+ Đình Lập, Bình Liêu, Sơn khu Hà Cối, Sơn khu Mong Cáy tỉnh Hải Ninh.

+ Văn Bàn, Lục Yên tỉnh Yên Bái.

+ Bắc Sơn, Bình gia, Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.

+ Chiêm Hóa, Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

+ Hà Quang tỉnh Cao Bằng (trước quy định khu vực 1).

+ Sơn động tỉnh Bắc Giang.

+ Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.

+ Mai Đà tỉnh Hòa Bình.

+ Ba Thước tỉnh Thanh Hóa.

+ Cuôn Cuông tỉnh Nghệ An.

+ Vỗ Nhai, Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.

Phụ cấp ấn định 13% (mười ba phần trăm) lương bản thân.

- Khu vực 3 gồm:

+ Tiên Yên thị xã Hải Ninh, tỉnh Hải Ninh.

+ Bằng Mạc, Ôn Châu, Văn Uyên, Điểm He tỉnh Lạng Sơn.

+ Trấn Biên (trước quy định khu vực 1), Hà Lang, Thạch An tỉnh Cao Bằng.

+ Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

+ Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

+ Như Xuân tỉnh Thanh Hóa.

+ Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Phụ cấp ấn định bằng 6% (sau phần trăm) lương bản thân.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1957.

Điều 3. Các ông Giám đốc Vụ cán bộ Bộ Nội vụ, Giám đốc Vụ Quản lý kinh phí hành chính, Vụ Quản lý Kinh phí Sự nghiệp Bộ Tài chính, Trưởng Ban thanh tra Bộ Lao động và Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, các tỉnh trực thuộc Trung ương thi hành Nghị định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 


Trịnh Văn Bính

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
 


 

Nguyễn Văn Tạo

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 


Phạm Văn Bạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20-NĐ-LB

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu20-NĐ-LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/1957
Ngày hiệu lực01/01/1957
Ngày công báo31/01/1957
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 20-NĐ-LB quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên công tác ở miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 20-NĐ-LB quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên công tác ở miền núi
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu20-NĐ-LB
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Tài chính
        Người kýTrịnh Văn Bính, Nguyễn Văn Tạo, Phạm Văn Bạch
        Ngày ban hành15/01/1957
        Ngày hiệu lực01/01/1957
        Ngày công báo31/01/1957
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị định 20-NĐ-LB quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên công tác ở miền núi

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 20-NĐ-LB quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên công tác ở miền núi

         • 15/01/1957

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/01/1957

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/1957

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực