Nghị định 223-HĐBT

Nghị định 223-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị định 223-HĐBT sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 207-HĐBT huỷ bỏ các văn bản pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/07/1991.

Nội dung toàn văn Nghị định 223-HĐBT sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223-HĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 223-HĐBT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP BỘ TRƯỞNG BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm có:

1- Văn phòng

2- Vụ Kế hoạch

3- Vụ Tài chính - Kế toán

4- Vụ Khoa học và kỹ thuật

5- Vụ Tổ chức cán bộ

6- Vụ hợp tác quốc tế

7- Ban thanh tra

8- Vụ Đào tạo đại học

9- Vụ Đào tạo trung học chuyên nghiệp

10- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học

11- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng tại chức

12- Vụ Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin

13- Vụ I

14- Vụ tuyển sinh và quản lý học sinh trong nước

15- Vụ quản lý học sinh ngoài nước

Điều 2. Vụ, Ban do Vụ trưởng, Trưởng ban phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Trưởng ban có một đến hai Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban. Vụ, Ban nói chung không tổ chức phòng.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các Vụ, Ban; căn cứ vào tổng biên chế được giao cho Bộ, quy định biên chế của các tổ chức nói trên.

Điều 4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 223-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu223-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/1985
Ngày hiệu lực04/09/1985
Ngày công báo30/10/1985
Số công báoTừ số 7 đến số 10
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/1991
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 223-HĐBT sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 223-HĐBT sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu223-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành20/08/1985
        Ngày hiệu lực04/09/1985
        Ngày công báo30/10/1985
        Số công báoTừ số 7 đến số 10
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/1991
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 223-HĐBT sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 223-HĐBT sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước