Nghị định 223-HĐBT

Nghị định 223-HĐBT năm 1987 về việc sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 223-HĐBT sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1987

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 223-HĐBT NGÀY 8-12-1987 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TƯ ngày 2 tháng 7 năm 1986 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Thi đua Trung ương, Ban Thi đua các ngành, các cấp.

Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành ở Trung ương và Uỷ ban Nhân dân các cấp dựa vào Hội đồng thi đua thành lập theo Nghị định số 61-HĐBT ngày 16-6-1983 để tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua.

Đổi tên Hội đồng Thi đua các cấp thành Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Điều 2. Đổi tên Viện Huân chương thành Viện Thi đua và khen thưởng Nhà nước.

Viện Thi đua và khen thưởng Nhà nước là cơ quan giúp việc cho Hội đồng Thi đua và khen thưởng Trung ương về thi đua và khen thưởng (trong đó có nhiệm vụ quy định ở Nghị định số 160-HĐBT ngày 23 tháng 12 năm 1983).

Văn phòng các Bộ, các ngành, Văn phòng các Uỷ ban Nhân dân cử cán bộ giúp việc Hội đồng Thi đua và khen thưởng của Bộ, ngành, cấp mình.

Điều 3. Nghị định số 28-CP ngày 4 tháng 2 năm 1964, Nghị định số 48-CP ngày 13-4-1967 và các quy định trong Nghị định số 160-HĐBT ngày 23 tháng 12 năm 1983 trái với Nghị định này bị bãi bỏ.

Điều 4. Trưởng Ban Thi đua Trung ương, Viện trưởng Viện Huân chương,

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 223-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu223-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/1987
Ngày hiệu lực23/12/1987
Ngày công báo31/12/1987
Số công báoTừ số 4 đến số 12
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 223-HĐBT sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 223-HĐBT sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu223-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành08/12/1987
        Ngày hiệu lực23/12/1987
        Ngày công báo31/12/1987
        Số công báoTừ số 4 đến số 12
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 223-HĐBT sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 223-HĐBT sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng

             • 08/12/1987

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/1987

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/12/1987

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực