Nghị định 23/CP

Nghị định 23/CP năm 1993 về việc thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

Nghị định 23/CP thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia đã được thay thế bởi Nghị định 26/2004/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Khoa học xã hội Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2004.

Nội dung toàn văn Nghị định 23/CP thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 1993

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23-CP NGÀY 22-5-1993 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐC GIA 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay.

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia là cơ quan khoa học trực thuộc Chính phủ, hoạt động theo quy chế riêng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chịu sự quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia có chức năng nghiên cứu những vấn đề về khoa học xã hội và nhân văn trọng điểm của Nhà nước, cung cấp luận cứ khoa học để các cơ quan lãnh đạo định ra đường lối, chính sách xây dựng và phát triển đất nước; xây dựng và phát huy tiềm lực khoa học xã hội và nhân văn của cả nước.

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. - Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng trình Chính phủ xem xét và quyết định phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch dài hạn về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Trung tâm.

2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu và xây dựng tổ chức của Trung tâm.

3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học xã hội và nhân văn có trình độ đại học và trên đại học.

4. Tham gia việc hoạch định chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn của cả nước.

5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác khoa học với nước ngoài theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. - Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia gồm có:

A. CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Viện Triết học

2. Viện Xã hội học

3. Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật

4. Viện Kinh tế học

5. Viện Kinh tế thế giới

6. Viện Sử học

7. Viện Khảo cổ học

8. Viện Dân tộc học

9. Viện Văn học

10. Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian

11. Viện Ngôn ngữ học

12. Viện Nghiên cứu hán nôm

13. Viện nghiên cứu Đông Nam á

14. Viện Nghiên cứu Tôn giáo

15. Viện Tâm lý học

16. Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

B. CÁC CƠ QUAN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội

2. Viện Thông tin khoa học xã hội

3. Tạp chí Việt Nam khoa học xã hội (bằng tiếng Anh)

C. CÁC CƠ QUAN GIÚP VIỆC GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

1. Văn phòng

2. Ban Tổ chức cán bộ và đào tạo

3. Ban Kế hoạch - Tài chính

4. Ban Hợp tác quốc tế

5. Thanh tra.

Điều 4. - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm có một số Phó Giám đốc giúp việc. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 5. - Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 117-CP ngày 31-7-1967 và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 6. - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu23/CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/1993
Ngày hiệu lực22/05/1993
Ngày công báo31/07/1993
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2004
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 23/CP thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 23/CP thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu23/CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành22/05/1993
        Ngày hiệu lực22/05/1993
        Ngày công báo31/07/1993
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2004
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 23/CP thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 23/CP thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia