Nghị định 244-CP

Nghị định 244-CP năm 1976 về hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị Định 244-CP hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 244-CP

Hà Nội, , ngày 20 tháng 12 năm 1976 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH GIAO KẾ HOẠCH HÀNG NĂM CHO CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nghị định của Hội đồng Chính phủ số 75-CP ngày về hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh;
Căn cứ phương hướng cải tiến quản lý và kế hoạch hóa đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ghi trong nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 19-CP  ngày ;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trong công văn số 2235-UB/KHH ngày ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương được quy định như sau:

1. Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện, trong đó ghi rõ giá trị sản lượng hàng hóa xuất khẩu.

2. Sản phẩm sản lượng chủ yếu theo chỉ tiêu chất lượng quy định, trong đó ghi rõ sản lượng sản phẩm chủ yếu xuất khẩu.

3. Một số chỉ tiêu tiến bộ kỹ thuật mà Nhà nước cần quản lý.

4. Nhịp độ tăng năng suất lao động (%) tính bằng giá trị của một công nhân viên sản xuất công nghiệp; mức năng suất lao động tính bằng hiện vật (đối với một số sản phẩm chính) của một công nhân sản xuất công nghiệp.

5. Tổng quỹ tiền lương

6. Lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

7. Vốn đầu tư cơ bản được Nhà nước cung cấp; danh mục các công trình chủ yếu; thời gian và công suất đưa vào sử dụng đối với từng công trình chủ yếu.

8. Vật tư, thiết bị chủ yếu được Nhà nước cung ứng; tỷ lệ % giảm tiêu hao vật tư cho một số sản phẩm chính,.

Điều 2. – Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh trên đây phải được giao cho các xí nghiệp ít nhất là một tháng trước khi bước vào năm kế hoạch, để xí nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện.

Điều 3. - Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nội dung và phương pháp tính toán các chỉ tiêu pháp lệnh trên đây.

Điều 4. – Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả những quy định trước đây và hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. – Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, trung ương, các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T. M.  HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

K.T .  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu244-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/1976
Ngày hiệu lực20/12/1976
Ngày công báo31/12/1976
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị Định 244-CP hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị Định 244-CP hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu244-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Trinh
        Ngày ban hành20/12/1976
        Ngày hiệu lực20/12/1976
        Ngày công báo31/12/1976
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị Định 244-CP hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

            Lịch sử hiệu lực Nghị Định 244-CP hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

            • 20/12/1976

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/1976

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/1976

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực