Nghị định 25-NĐ

Nghị định 25-NĐ năm 1959 Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuyến đường do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Nghị định 25-NĐ Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuy đã được thay thế bởi Thông tư 15-LĐ/TT chế độ phụ cấp lưu động công nhân viên chức cán bộ công tác thăm dò khảo sát đo đạc và được áp dụng kể từ ngày 04/07/1960.

Nội dung toàn văn Nghị định 25-NĐ Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuy


BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-NĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI KHOẢN PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT CHO CÔNG NHÂN VIÊN KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 07-04-1958 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ lương mới.
Xét điều kiện làm việc của anh em khảo sát gặp nhiều khó khăn do hoàn cảnh về các mặt công tác, sinh hoạt;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động.  

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tạm thời quy định khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuyến đường như sau:

PHÂN LOẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG

MỨC PHỤ CẤP MỘT NGÀY

1. Tuyến mới hoặc tuyến cải tiến thuộc vùng rừng núi.

0đ60

2. Ven biển

0,50

3. Tuyến đăng ký thuộc  vùng rừng núi

Tuyến mới hoặc cải tiến thuộc khu vực đồi liên tiếp.

 

4. Tuyến mới hoặc cải tiến thuộc khu vực trung du và đồng bằng

0,30

 Khảo sát đường sông thuộc khu vực nào tính theo mức phụ cấp của khu vực ấy.

Điều 2. – Khoản phụ cấp này chỉ tính cho những công nhân viên khảo sát đo đạc và những công nhân viên khác được phải đi làm công tác khảo sát, đo đạc trong thời gian hoạt động ở mặt đường cách trụ sở chính thức (cơ quan tổng cục, khu, ty) từ 5 cây số trở lên, làm việc trên 4 tiếng tính 1 ngày, trường hợp làm việc dưới 4 tiếng tính 1/2 ngày.

Những người cùng đi với các đội khảo sát đo đạc đến hiện trường nhưng không ra mặt đường cũng như những công nhân viên khảo sát đo đạc trong những ngày làm việc ở lán trại đều được hưởng 1/2 định suất quy định ở điều 1. Những ngày nghỉ không có phụ cấp.

Điều 3. -  Việc phân loại các tuyến đường để áp dụng các mức phụ cấp quy định ở điều 1 sẽ do các ty giao thông vận tải địa phương xác định và thông qua ý kiến của Ủy ban Hành chính địa phương trong trường hợp các công trình đó thuộc địa phương quản lý, và các Tổng cục xác định trong trường hợp các công trình đó thuộc các Tổng cục quản lý.

Điều 4. - Khoản phụ cấp này thi hành chung cho tất cả công nhân viên làm công tác khảo sát đo đạc của các ngành đường sắt, đường bộ, đường thủy, bưu điện, trừ trường hợp thuê mướn tạm thời tại địa phương, tiền lương đã căn cứ theo tình hình cụ thể ở nơi đó để tính và hai bên đã thỏa thuận với nhau thì không kể.

Điều 5. - Nghị định này thi hành kể từ ngày ban hành và những khoản phụ cấp khảo sát đo đạc khác trái với Nghị định này sẽ không thi hành nữa.

Điều 6. -  Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Tổng cục trưởng và Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố chiếu nhiệm vụ thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN 
 

 
 
Nguyễn Văn Trân 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25-NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu25-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/1960
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 25-NĐ Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 25-NĐ Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuy
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu25-NĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông và Bưu điện
        Người kýNguyễn Văn Trân
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/1960
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 25-NĐ Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuy

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 25-NĐ Quy định tạm thời khoản phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên khảo sát, đo đạc trong thời gian công tác lưu động trên các tuy