Nghị định 251-CP

Nghị định 251-CP năm 1981 về giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nghị định 251-CP giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước đã được thay thế bởi Pháp lệnh giải thưởng Hồ Chí Minh giải thưởng Nhà nước 1985 16-LCT/HĐNN7 và được áp dụng kể từ ngày 04/06/1985.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 251-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1981

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 251-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1981 VỀ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để động viên khuyến khích những người nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những người sáng tác văn học và nghệ thuật cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giải thưởng lớn Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước để tặng thưởng các công trình thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ thuật (bao gồm khoa học xã hôi, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật) và văn học, nghệ thuật.

Điều 2. Đối tượng được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước gồm:

- Các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật bao gồm các công trình nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai; các sách giáo khoa cho các trường học.

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình đã được sáng tác và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, màn ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát, v.v...

Tất cả các tác phẩm và công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc sử dụng từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đến nay, nếu đạt tiêu chuẩn, đều được xét tặng giải thưởng.

Giải thưởng có thể tặng cho một tác phẩm hoặc cho toàn bộ tác phẩm, công trình của một cá nhân hoặc của tập thể.

Giải thưởng tặng cho các tác phẩm và công trình của người Việt Nam, kể cả người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Giải thưởng cũng có thể tặng cho người nước ngoài nghiên cứu hoặc sáng tác về Việt Nam.

Điều 3. Tiêu chuẩn để xét thưởng:

a) Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng ở nước ta, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của nền kinh tế quốc dân, của khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân.

b) Được tặng giải thưởng Nhà nước những công trình nghiên cứu khoa học, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Cụ thể là:

- Các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xuất sắc, có tác dụng nâng cao năng suất lao động và hiệu suất sử dụng thiết bị, vật tư đem lại nhiều hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, của khoa học, kỹ thuật và của xã hội ta.

- Những sách giáo khoa có giá trị xuất sắc và được sử dụng rộng rãi trong các trường học (đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, phổ thông).

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Điều 4. Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước được xét và công bố mỗi năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

Giải thưởng Hồ Chí Minh được tặng kèm theo bằng chứng nhận và một số tiền là 20.000 đồng.

Giải thưởng Nhà nước được tặng kèm bằng chứng nhận và một số tiền là 10.000 đồng.

Điều 5. Cơ quan xét duyệt giải thưởng:

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước do Uỷ ban giải thưởng Nhà nước xét và trình Thủ tướng quyết định.

Thành phần và cách làm việc của Uỷ ban giải thưởng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Uỷ ban Khoa học xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Nghị định này.

 

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 251-CP
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 251-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/06/1981
Ngày hiệu lực 12/06/1981
Ngày công báo 30/06/1981
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/06/1985
Cập nhật năm ngoái

Lược đồ văn bản

Nghị định 251-CP giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 251-CP giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 251-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 12/06/1981
Ngày hiệu lực 12/06/1981
Ngày công báo 30/06/1981
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/06/1985
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất