Nghị định 26-CP

Nghị định 26/CP năm 1995 về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ

Nội dung toàn văn Nghị định 26/CP điều chuyển nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-CP

Hà Nộ, ngày 17 tháng 4 năm 1995

 
NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/CP NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 1995 VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TỪ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SANG CÁC BỘ CÓ LIÊN QUAN 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại phiên họp ngày 28/2/1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay chuyển giao một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang các Bộ, ngành dưới đây quản lý:

1. Nhiệm vụ di dân phát triển vùng kinh tế mới và chương trình nước sinh hoạt nông thôn do UNICEF tài trợ chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

2. Nhiệm vụ dạy văn hoá cho trẻ khuyết tật, bao gồm cả trẻ câm điếc chuyển sang Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nhiệm vụ lưu giữ, bảo quản các tài liệu di tích, chứng tích và tang vật về tội ác chiến tranh chuyển sang Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Nhiệm vụ quản lý chế độ, chính sách tiền lương của công chức, viên chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước (kể cả cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp) và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội chuyển sang Ban Tổ chức- Cán bộ của Chính phủ.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các tổ chức làm các nhiệm vụ nói trên bao gồm cán bộ, nhân viên (trong biên chế và hợp đồng), tiền lương công chức, viên chức theo từng ngạch, bậc; hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị sang cho các Bộ nói tại Điều 1 quản lý.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tiếp nhận và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông Lâm nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thông tin, Ban Tổ chức Chính quyền thực hiện bàn giao đầy đủ theo nội nong trên từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang các Sở ngành nới trên quản lý.

- Thời gian bàn giao phải hoàn thành trước ngày 31/7/1995.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đâu trái với Nghị định này đều bãi bỏ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ có liên quan và ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định này.

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu26-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/1995
Ngày hiệu lực17/04/1995
Ngày công báo15/06/1995
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 26/CP điều chuyển nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 26/CP điều chuyển nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu26-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýVõ Văn Kiệt
       Ngày ban hành17/04/1995
       Ngày hiệu lực17/04/1995
       Ngày công báo15/06/1995
       Số công báoSố 11
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị định 26/CP điều chuyển nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 26/CP điều chuyển nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ

         • 17/04/1995

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/06/1995

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/04/1995

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực