Nghị định 28-NĐ

Nghị định 28-NĐ năm 1959 về việc cho phép Tổng cục Bưu điện phát hành ba loại tem thư : tem :“Kỷ niệm 10 năm phong trào hòa bình thế giới”, tem “Bắc Hưng Hải” và tem “Vụ thảm sát Phú lợi” do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28-NĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÁT HÀNH BA LOẠI TEM THƯ : TEM “KỶ NIỆM 10 NĂM PHONG TRÀO HÒA BÌNH THẾ GIỚI”, TEM “BẮC HƯNG HẢI” VÀ TEM “VỤ THẢM SÁT PHÚ LỢI”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào nghị định số 75-NĐ ngày 04 tháng 4 năm 1957, tổ chức Tổng cục Bưu điện.
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện :

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Tổng cục Bưu điện được phép phát hành 3 loại tem thư theo các hạng giá cước sau đây:

1. Loại tem “Kỷ niệm 10 năm phong trào hòa bình thế giới”:

Hạng 10 xu: một triệu chiếc (1.000.000)

2. Loại tem “Bắc- Hưng –Hải ”:

Hạng 12 xu: một triệu chiếc ( 1.000.000)

Hạng 6 xu : năm mươi vạn chiếc (500.000)

3. Loại tem “Vụ thảm sát Phú lợi”:

Hạng 12 xu: một triệu chiếc ( 1.000.000)

Hạng 20 xu : năm mươi vạn chiếc (500.000)

Điều 2: Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

                                                                                   

 

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG 
 
Nguyễn Văn Trân

 

Thuộc tính văn bản 28-NĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 28-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/1959
Ngày hiệu lực 09/04/1959
Ngày công báo 24/06/1959
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 28-NĐ phát hành ba loại tem thư :“Kỷ niệm 10 năm phong trào hòa bình thế giới”, “Bắc Hưng Hải” và “Vụ thảm sát Phú lợi"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 28-NĐ phát hành ba loại tem thư :“Kỷ niệm 10 năm phong trào hòa bình thế giới”, “Bắc Hưng Hải” và “Vụ thảm sát Phú lợi"
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 28-NĐ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông và Bưu điện
Người ký Nguyễn Văn Trân
Ngày ban hành 25/03/1959
Ngày hiệu lực 09/04/1959
Ngày công báo 24/06/1959
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 25/03/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/06/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/04/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực