Nghị định 286-NĐ

nghị định 286-NĐ năm 1956 về việc ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn nghị định 286-NĐ ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 286-NĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH SỐ GIỜ DẠY HỌC TỐI ĐA HÀNG TUẦN CỦA GIÁO VIÊN CÁC CẤP

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu sắc lệnh số 119-SL ngày 9-7-1946 thành lập Bộ Giáo dục :
Chiếu thông tư số 48-TT-TKV ngày 30-11-1951 ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên:
Theo đề nghị của ông Giám đốc Nhà Giáo dục phổ thông.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp ấn định như sau :

- Giáo viên cấp 1(hay tiểu học ): mỗi giáo viên phụ trách một lớp và dạy đủ số giờ ấn định trong thời khóa biểu hàng tuần của lớp ấy.

- Giáo viên cấp 2 (hay trung học đệ nhất cấp) : 18 giờ.

- Giáo viên cấp 3 (hay trung học đệ nhị cấp) : 16 giờ.

- Giáo viên dự bị đại học  : 14 giờ

- Giáo viên sư phạm sơ cấp : 16 giờ

- Giáo viên sư phạm trung cấp : 14 giờ

Điều 2. Giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm cấp 2 hay cấp 3 cũng dạy bằng số giờ tối đa hàng tuần của giáo viên phổ thông cấp 2 hay cấp 3 theo nguyên tắc một giờ dạy thực hành coi như một giờ dạy lý thuýêt.

Điều 3. Giáo viên phụ trách từ cấp 2 trở lên (giáo viên chủ nhiệm lớp ), tổ trưởng chuyên môn tại các trường từ cấp 2 trở lên được rút bớt, mỗi tuần lễ một giờ dạy học để làm nhiệm vụ.

Điều 4.  Giáo viên cấp dưới, nếu được cử dạy học hẳn ở cấp học trên sẽ dạy theo số giờ tối đa của giáo viên cấp học trên.

Một giáo viên dạy ở cả hai cấp học, sẽ dạy theo số giờ tối đa của giáo viên ấy phụ trách dạy ít nhất ở cấp học trên một số giờ tăng ½ số giờ tối đa của giáo viên cấp học trên.

Điều 5. Số giờ dạy học tối đa hàng tuần của hiệu trưởng phổ thông và sư phạm các cấp ấn định như sau :

I.. Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 1 (hay tiểu học ) không có ký túc xá.

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng :

Từ 1 đến 6 lớp – Dạy đủ số giờ ấn định trong thời khóa biểu của lớp mà hiệu trưởng phụ trách.

Từ 7 đến 10 lớp – Được rút bớt mỗi tuần lễ 1 ngày dạy học.

Từ 11 đến 15 lớp  -  Được rút bớt mỗi tuần lễ 2 ngày dạy học.

Từ 16 lớp trở lên – Dạy học mỗi tuần lễ 2 ngày.

II. Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 2 (hay trung học đệ nhất cấp) không có ký túc xá.

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng  

Từ 1 đến 4 lớp – Dạy đủ tối đa số giờ hàng tuần đã quy định.

Từ 5 lớp          - Được rút bớt mỗi tuần lễ 2 giờ dạy học.

Và cứ thêm 1 lớp – Được rút bớt mỗi tuần lễ thêm 1 giờ dạy học.

Từ 14 lớp trở lên – Dạy mỗi tuần lễ 3 giờ.

III. Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 2, 3 (hay trung học) không có ký túc xá. (Trừơng chỉ có tòan các lớp từ cấp 2 trở lên)

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng

2 lớp   - Dạy đủ số giờ tối đa hàng tuần đã quy định.

3 lớp   - Được rút bớt mỗi tuần lễ 3 giờ dạy học.

Và cứ thêm 1 lớp – Được rút bớt mỗi tuần lễ thêm 1 giờ dạy học.

Từ 12 lớp trở lên – Dạy học mỗi tuần lễ 3 giờ.

IV. Hiệu trưởng trường sư phạm sơ cấp hay trung cấp có ký túc xá.

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng

1 hay 2 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 2 giờ dạy học.

          3 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 4 giờ dạy học.

          4lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 6 giờ dạy học.

          5 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 8 giờ dạy học.

          6 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 10 giờ dạy học.

Điều 6. Hiệu phó một trường phổ thông hay sư phạm được rút bớt ½ số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên trong các trường.

Sở hay Khu Giáo dục có thể tùy tình hình công tác cụ thể của một trường quyết  định rút bớt thêm một số giờ dạy học nữa cho hiệu phó để giúp hiệu trưởng lãnh đạo trường có kết quả. Sau khi ra quyết định, Sở hay Khu Giáo dục báo cáo ngay lên Nhà Giáo dục phổ thông.

Điều 7. Hiệu trưởng, hiệu phó hay giáo viên, nếu vì bất cứ một lý do nào, phải dạy quá số giờ tối đa ấn định trong các điều khỏan trên đây, sẽ được hưởng phụ cấp dạy thêm giờ.

Tổng số giờ mỗi giáo viên được dạy thêm tại các trường công và trừơng tư không quá mức ấn định sau :

- Giáo viên cấp 1 (hay tiểu học) : không được phụ trách dạy thêm 1 lớp.

- Giáo viên cấp 2 (hay trung học đệ nhất cấp) trở lên : không được dạy quá 6 giờ một tuần lễ.

Điều 8.  Giáo viên trường công không được dạy học thêm ở ngoài tại các trường tư nếu chưa được phép của cơ quan giáo dục mà giáo viên trực thuộc.

Điều 9.  Nghị định này áp dụng chung cho tất cả giáo viên phổ thông, trung, tiểu học và sư phạm các cấp kể từ ngày 1-4-1956.

Điều 10.  Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Giám đốc Nhà Giáo dục phổ thông chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ TƯỚNG BỘ GIÁO DỤC


 

Nguyễn Văn Huyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 286-NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu286-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ nghị định 286-NĐ ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        nghị định 286-NĐ ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu286-NĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc nghị định 286-NĐ ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp

           Lịch sử hiệu lực nghị định 286-NĐ ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp