Nghị định 303-NĐ

Nghị định 303-NĐ năm 1959 về điều chỉnh chế độ tiền lương của cán bộ quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 303-NĐ điều chỉnh và bổ sung một số điểm cụ thể về chế độ tiền lương của cán bộ quân đội


BỘ QUỐC PHÒNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 303-NĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ QUÂN ĐỘI

 BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Sắc lệnh số 121-SL ngày 11-7-1950 tổ chức Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh;
Căn cứ Sắc lệnh số 33-SL ngày 22-3-1946 và Sắc lệnh số 71-SL ngày 22-5-1950 tổ chức và quy định quy tắc Quân đội Nhân dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 299-TTg ngày 13-6-1958 của Thủ tướng phủ ban hành chế độ tiền lương cho cán bộ, trong Quân đội Nhân dân Việt Nam;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

NGHỊ ĐỊNH:

Nay điều chỉnh và bổ sung một số điểm cụ thể về chế độ tiền lương của cán bộ Quân đội như sau:

Điều 1. – Điều chỉnh mức lương hàng tháng của Trung đội trưởng từ 45.000đ lên 48.000đ.

Trung đội phó cấp bậc chuẩn úy được hưởng lương hàng tháng 44.000đ.

Điều 2. - Những cán bộ hưởng chế độ tiền lương hàng năm được cấp thêm một bộ quân phục mùa đông.

Điều 3. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 01-02-1959.

Điều 4. – Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình hướng dẫn những điểm cụ thể để thi hành nghị định này.

Điều 5. – Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 303-NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu303-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 303-NĐ điều chỉnh và bổ sung một số điểm cụ thể về chế độ tiền lương của cán bộ quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 303-NĐ điều chỉnh và bổ sung một số điểm cụ thể về chế độ tiền lương của cán bộ quân đội
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu303-NĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Văn Vịnh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 303-NĐ điều chỉnh và bổ sung một số điểm cụ thể về chế độ tiền lương của cán bộ quân đội

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 303-NĐ điều chỉnh và bổ sung một số điểm cụ thể về chế độ tiền lương của cán bộ quân đội