Nghị định 307-TTg

Nghị định 307-TTg năm 1958 về điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị định 307-TTg điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được thay thế bởi Nghị định 74-HĐBT quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 11/05/1982.

Nội dung toàn văn Nghị định 307-TTg điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 307-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1958 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH QUÂN HIỆU CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ LỄ PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ luật quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua trong khóa họp thứ 8 ngày 29 tháng 4 năm 1958 và được ban hành do sắc lệnh số 109-SL-L11 ngày 31 tháng 5 năm 1958.
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ họp tháng 3 năm 1958 đã thông qua mẫu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội nhân dân Việt Nam;

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành điều lệ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam định theo nghị định này.

Điều 2. – Những quy định trái với điều lệ này đều bãi bỏ.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành nghị định.

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

ĐIỀU LỆ

 QUY ĐỊNH QUÂN HIỆU, CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ LỄ PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Điều 1. – Quân hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hình tròn đường kính 32 ly, giữa có sao vàng theo hình sao quốc kỳ xung quanh có hai bông lúa. Phía dưới 2 bông lúa có nửa bánh xe màu vàng. Bên ngoài 2 bông lúa có vành màu vàng.

Quân hiệu Lục quân: Sao màu vàng đặt trên nền đỏ tươi.

Quân hiệu Thủy quân: Sao màu vàng và mỏ neo đỏ đặt trên nền xanh nước biển

Quân hiện Không quân: Sao màu vàng và hai cánh chim trắng đặt trên nền xanh da trời.

Điều 2. – Để phân biệt các quân chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, màu sắc của nền phù hiệu và màu sắc của đường viền cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ ấn định như sau:

Lục quân : màu đỏ tươi

Thủy quân : màu tím than

Không quân : màu xanh da trời

Điều 3. – Cấp hiệu và phù hiệu của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam ấn định như sau:

1) Cấp hiệu sĩ quan:

Cấp hiệu sĩ quan thuộc ba quân chủng đeo ở vai áo, nền màu đồng tương và có sao:

- Thiếu úy, Thiếu tá, Thiếu tướng: một sao

- Trung úy, Trung tá, Trung tướng: hai sao

- Thượng úy, Thượng tá, Thượng tướng………: ba sao

- Đại úy, Đại tá, Đại tướng……..: bốn sao

Cấp hiệu của cấp Tướng, sao màu vàng, cúc hình quốc huy màu vàng, nền dệt nổi kiểm chữ nhân và ô vuông.

Cấp hiệu của cấp Tá: sao màu bạc cúc màu bạc có hình sao giữa hai bông lúa, hai vạch mầu bạc đặt ngang, nền dệt nổi lông ngang.

Cấp hiệu của cấp Úy: như của cấp Tá, nhưng chỉ có một vạch mầu bạc đặt ngang.

Cấp hiệu của Chuẩn úy: giống như của cấp Úy nhưng không có sao.

2) Phù hiệu sĩ quan:

Phù hiệu sĩ quan nhằm phân biệt các binh chủng và quân chủng, đeo ở ve cổ áo.

Phù hiệu cấp Tướng viền màu vàng, phù hiệu cấp Tá và cấp Ủy không viền

Phù hiệu sĩ quan chỉ huy sĩ, quan chính trị, sĩ quan hậu cần, sĩ quan hành chính thuộc Thủy quân có hình mỏ neo màu bạc, thuộc Không quân có hình hai cánh chim màu bạc, thuộc bộ binh không có hình tượng trưng.

Phù hiệu sĩ quan các binh chủng chuyên môn, kỹ thuật thuộc ba quân chủng có hình tượng trưng binh chủng sau đây:

- Xe tăng, xe thiết giáp : hình xe tăng

- Công binh : hình nửa bánh xe và xẻng cuốc

- Thông tin : hình luồng điện

- Hóa học : hình bình hóa học

- Pháo binh : hình hai khẩu súng thần công đặt chéo

- Quân y và thú ý: hình hồng thập tự

- Quân nhạc  : hình kèn và sáo

- Quân pháp  : hình mộc và hai thanh kiếm đặt chéo

- Quân nhu  : hình bó lúa và tấm vải

- Quân khi : hình bánh xe và hai khẩu súng trường đặt chéo

- Xe hơi  : hình tay lái và dịp xe

- Kỵ binh : hình móng ngựa có thanh kiếm và khẩu súng  trường đặt chéo                                             

- Văn công: hình dấu hiệu âm nhạc và đàn nguyệt

- Thể công  : hình cung tên

Điều 4. – Cấp hiệu và phù hiệu của hạ sĩ quan và binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam ấn định như sau:

1) Cấp hiệu sĩ quan:

Cấp hiệu hạ sĩ quan thuộc ba quân chủng đeo ở vai áo, có vạch ngang, cúc mầu bạc có hình sao giữa hai bông lúa:

Hạ sĩ  : một vạch ngang

Trung sĩ : hai vạch ngang

Thượng sĩ  : ba vạch ngang

Vạch ngang cấp hiệu của hạ sĩ quan Lục quân mà đỏ tươi, Không quân và Thủy quân màu vàng.

Cấp hiệu hạ sĩ quan Lục quân nền màu xám nhạt.

2) Phù hiệu có kết hợp cấp hiệu của hạ sĩ quan:

Phù hiệu có kết hợp cấp hiệu của hạ sĩ quan thuộc ba quân chủng đeo ở ve cổ áo, có một vạch màu vàng và có sao màu bạc.

Hạ sĩ: một sao

Trung sĩ  : hai sao

Thượng sĩ : ba sao

Phù hiệu có kết hợp cấp hiệu của hạ sĩ quan thuộc các binh chủng chuyên môn, kỹ thuật có thêm hình tượng trưng binh chủng như quy định ở điều 3.

3) Phù hiệu có kết hợp cấp hiệu của binh sĩ:

Phù hiệu có kết hợp cấp hiệu của binh sĩ thuộc ba quân chủng đeo ở ve cổ áo có sao màu bạc.

Bình nhì :một sao

Binh nhất: hai sao

Phù hiệu có kết hợp cấp hiệu của binh sĩ các binh chủng chuyên môn, kỹ thuật có thêm hình tượng binh chủng như quy định ở điều 3.

4) Cấp hiệu đeo vai của binh sĩ Thủy quân:

Binh sĩ Thủy quân khi mặc áo kiểu cổ bẻ xuống lưng thì có cấp hiệu đeo ở vai

Cấp hiệu đeo vai của binh sĩ Thủy quân nền tím than:

Binh nhì có một mỏ neo màu bạc

Binh nhất có một mỏ neo màu bạc và hai vạch màu vàng (nhỏ hơn vạch của hạ sĩ quan).

Điều 5. – Cấp hiệu, phù hiệu của học sinh các trường quân sự ấn định như sau:

1) Cấp hiệu:

Cấp hiệu học sinh ở các trường quân sự thuộc ba quân chủng đeo ở vai áo, viền màu vàng và có một cúc màu bạc có hình sao giữa hai bông lúa.

Học sinh trường Thủy quân khi mặc áo kiểu cổ bẻ xuống lưng thì đeo cấp hiệu viền màu vàng, có đính mỏ neo màu bạc.

2) Phù hiệu:

Phù hiệu học sinh các trường quân sự thuộc ba quân chủng đeo ở ve cổ áo có một vạch màu vàng.

Điều 6. – Lễ phục của cấp Tướng và cấp Tá ấn định như sau:

1) Cấp Tướng:

- Mũ lưỡi trai: viền đỏ, quai tết màu vàng, có hai cành tùng màu vàng bao quanh quân hiệu.

- Áo: gài chéo hai hàng cúc, cổ viền đỏ có hai đường chỉ màu vàng, bác tay viền đỏ có hai đường chỉ màu vàng, phía dưới có một cành tùng màu vàng. Ve áo có một cành tùng và một sao màu vàng. Cúc áo màu vàng có hình sao giữa hai bông lúa.

- Quần: có nẹp màu đỏ dệt kiểu chữ nhân giữa có dọc màu đồng tươi.

- Cờ ra vát: mùa hạ: màu đen, mùa đông: màu xám nhạt.

- Sơ mi và bít tất tay: màu trắng

- Giầy ngắn cổ, da đen.

2) Cấp Tá:

Lễ phục của cấp Tá như của cấp Tướng, nhưng:

- Mũ lưỡi trai: không có cành tùng

- Áo: ve áo không có sao, bác tay không có cành tùng

- Quần: nẹp và dọc hẹp hơn của cấp Trường

Điều 7. – Ngoài lễ phục của cấp Tướng và cấp Tá, những trang bị khác của sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sẽ do Bộ Quốc phòng quy định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 307-TTg

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu307-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/1982
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 307-TTg điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 307-TTg điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu307-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/1982
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 307-TTg điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 307-TTg điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam