Nghị định 316-YT/NĐ

Nghị định 316-YT/NĐ năm 1958 về sát nhập hai phân viện 4 và 7 vào một, lấy tên là bệnh viện 74 trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316-YT/NĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

SÁT NHẬP HAI PHÂN VIỆN 4 VÀ 7 VÀO MỘT, LẤY TÊN LÀ BỆNH VIỆN 74 TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Chiếu Nghị định Liên bộ số 1155-NĐ/LB ngày 15-11-1955 Quốc phòng, Tài chính, Y tế về việc chuyển giao ba phân viện lao của Cục Quân y sang Bộ Y tế;
Theo đề nghị của các ông Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chữa bệnh và được sự thỏa thuận của Cục Quân y;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sát nhập hai phân viện 4 và 7 vào một, lấy tên là bệnh viện 74, trực thuộc Bộ Y tế;

Điều 2. -  Nhiệm vụ, tổ chức và các chế độ trong bệnh việc đã quy định trước đây vẫn giữ nguyên như cũ

Điều 3. -  Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Chữa bệnh và hai Ban chỉ huy phân viện 4, 7 chịu trách nhiệm thi hàng nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Bác sỹ Hoàng Tích Trí

 

Thuộc tính văn bản 316-YT/NĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 316-YT/NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/04/1958
Ngày hiệu lực 01/05/1958
Ngày công báo 04/06/1958
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 316-YT/NĐ hai phân viện 4 và 7 vào một, lấy tên là bệnh viện 74 trực thuộc Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 316-YT/NĐ hai phân viện 4 và 7 vào một, lấy tên là bệnh viện 74 trực thuộc Bộ Y tế
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 316-YT/NĐ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Hoàng Tích Trí
Ngày ban hành 16/04/1958
Ngày hiệu lực 01/05/1958
Ngày công báo 04/06/1958
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 16/04/1958

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 04/06/1958

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/05/1958

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực