Nghị định 32-LĐ/TL

Nghị định 32-LĐ/TL năm 1958 quy định chế độ tiền lương và các chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 32-LĐ/TL quy định chế độ tiền lương và các chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản


BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-LĐ/TL

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TRƯỜNG KIẾN THIẾT CƠ BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 7 tháng 4 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tiền lương cho khu vực sản xuất;
Căn cứ Nghị định số 215-TTg ngày 26 tháng 4 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ Lao động sẽ ban hành chế độ tiền lương và các chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản;
Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện làm việc ở các công trường kiến thiết cơ bản;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1958 tất cả công nhân, cán bộ, nhân viên làm việc ở các công trường kiến thiết cơ bản sẽ được hưởng lương theo các thang lương quy định dưới đây.

Điều 2. - Những công nhân chuyên nghiệp các công trường kiến thiết cơ bản sẽ được hưởng lương theo thang lương 7 bậc kèm theo Nghị định này.

Điều 3. - Những công nhân không chuyên nghiệp các công trường kiến thiết cơ bản sẽ hưởng lương theo thang lương 4 bậc kèm theo Nghị định này.

Điều 4. - Những nhân viên kỹ thuật làm công tác kỹ thuật trong ngành thiết kế cơ bản đều sắp xếp vào thang lương nhân viên kỹ thuật, loại sản nghiệp II, ấn định tại Nghị định số 182-TTg ngày 07 tháng 4 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. - Những nhân viên hành chính, quản lý các công trường kiến thiết cơ bản sẽ được sắp xếp vào thang lương riêng do các Bộ có công trường cùng Bộ Lao động ấn định.

Điều 6. - Nay đặt một khoản phụ cấp 4% lương cấp bậc cho những tổ trưởng sản xuất, cán bộ tiểu đội, v.v…, vừa trực tiếp sản xuất, vừa phụ trách các bộ phận sản xuất từ 10 người trở lên ở các công trường kiến thiết cơ bản.

Phụ cấp chức vụ mỗi tháng 1.200đ cho cán bộ trung đội, và 1.800đ cho cán bộ đại đội nay bãi bỏ.

Điều 7. - Tiền công của công nhân thuê mượn tại chỗ cho các công trường kiến thiết cơ bản do Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh ấn định và Bộ Lao động duyệt y, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương và dựa vào các thang lương 7 bậc và 4 bậc nói trong điều 2 và 3 của Nghị định này.

Điều 8. - Các chế độ lao động và các chi tiết thi hành chế độ tiền lương ở các công trường kiến thiết cơ bản sẽ ấn định trong một thông tư riêng, căn cứ vào Nghị định 182-TTg ngày 07 tháng 4 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành.

Điều 9. - Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh, các ông Chánh văn phòng và Giám đốc Ban Thanh tra Bộ Lao động chiếu Nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

 

 
Nguyễn Văn Tạo


 THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN CHUYÊN NGHIỆP CÁC CÔNG TRƯỜNG KIẾN THIẾT CƠ BẢN

BẬC

MỨC LƯƠNG THÁNG

MỨC LƯƠNG NGÀY

7

81.700đ

3.130đ

6

71.00đ

2.720đ

5

61.700đ

2.360đ

4

53.700đ

2.060đ

3

46.700đ

 

2

40.600đ

1.560đ

1

35.300đ

1.350đ

 

THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CÁC CÔNG TRƯỜNG KIẾN THIẾT CƠ BẢN

BẬC

MỨC LƯƠNG THÁNG

MỨC LƯƠNG NGÀY

4

47.000đ

1.800đ

3

40.000đ

1.530đ

2

35.000đ

1.340đ

1

30.000đ

1.150đ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32-LĐ/TL

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu32-LĐ/TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 32-LĐ/TL quy định chế độ tiền lương và các chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 32-LĐ/TL quy định chế độ tiền lương và các chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu32-LĐ/TL
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động
     Người kýNguyễn Văn Tạo
     Ngày ban hành...
     Ngày hiệu lực...
     Ngày công báo...
     Số công báoSố 17
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị định 32-LĐ/TL quy định chế độ tiền lương và các chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản

      Lịch sử hiệu lực Nghị định 32-LĐ/TL quy định chế độ tiền lương và các chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản