Nghị định 320-NV/NĐ

Nghị định 320-NV/NĐ năm 1946 về việc chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 320-NV/NĐ chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán


BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320-NV/NĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu sắc lệnh số 52 ngày 22 tháng 4 năm 1946 quy định chế độ lập hội;
Sau khi đồng ý với các Bộ trưởng bộ Tư pháp và Tài chính.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Việc chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán vì làm đồi bại phong tục, hại đến sự trật tư chung, hoặc sự an toàn của quốc gia, sẽ do nha Trước bạ và Công sản phụ trách.

Điều 2: Mỗi khi tịch thu tài sản một hội, một bản sao nghị định thu sẽ gửi cho Giám đốc nha Trước bạ Công sản và Điền thổ trung ương.

Nhận được bản sao nghị định ấy, Giám đốc nha Trước bạ, Công sản và Điền thổ trung ương sẽ báo cho nộ Nội biết và cắt cử quản trị viên. Nếu cử quan trị viên ngoài nhân viên nha Trước bạ Công sản và Điền thổ, phải được Bộ trưởng bộ Tài chính duyệt y. Nếu việc quản trị một tài sản nào qấ nhiều có thể cử hẳn một ban quản trị.

Quản trị viên sẽ kiểm điểm tức khắc và lập bảng kê khai rõ ràng các tài sản bị tịch thu, trước mặt Chánh án đệ nhị cấp sở tại, hay người đại diện, và áp dụng mọi thủ tục bảo thủ.

Điều 3: Quản trị viên làm việc dưới duyền kiểm soát của Giám đốc nha Trước bạ trung ương.

Các việc có tích cách bảo thủ và quản trị thi hành theo như thủ tục quản trị công sản. Nếu cần phải bán, phải có phép của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính . Bán cũng theo thủ tục phát mại công sản, nhưng sẽ bán trước mặt Chánh án đệ nhị cấp hoặc người đại diện.

Khi thanh toán xong, quản trị viên sẽ làm tờ trình thành 3 bản gửi ông Giám đốc nha Trước bạ và Công sản trung ương duyệt y, rồi gửi ra tòa án đệ nhị cấp nơi thanh toán phúc quyết. Xong xuôi, ột bản sẽ đệ trình ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, một bản sẽ để ở phòng lục sự tòa án đệ nhị câấ nơi thanh toán, còn một bản lưu hồ sơ công việc thanh toán.

Kết quả việc thanh toán thu được bao nhiêu tiền, trừ chi phí còn thì nộp vào công quỹ chương “lợi tức về công sản”.

Việc trả nợ theo quy tắc hiện thời áp dụng trong việc quản trị tài sản các tội nhân vắng mặt.

Trong khi thanh toán, nếu ai muốn xin trích xuất động sản hay bất động sản, sẽ làm đơn kiện tại tòa án đệ nhị cấp nơi hội sở. Một bản sao lá đơn kiện sẽ gửi đến Giám đốc nha Trước bạ trung ương. Muốn kháng cáo, Giám đốc nha Trước bạ trung ương phải có giấy cho phép của Bộ trưởng Bộ Tài chính . Nếu tư nhân kháng cáo thì nha Trước bạ cứ việc theo kiện không cần phải xin phép.

Điều 4: Nghị đinhj tịch thu sẽ bố cáo để các cơ quan Chính phủ, các hội thiện và các đoàn thể hữu ích có thể, trong thời hạn 3 tháng bắt đầu từ ngày bố cáo, xin hưởng dụng có hạn, cả hay một phần tài sản bị tịch thu, xong phải chịu trách nhiệm về việc giữ gìn tài sản ấy, và chịu các thứ thuế về bất động sản của hội bị giải tán, trừ khi được miễn thuế thì không kể.

Đơn xin hưởng dụng sẽ gửi đến Giám đốc nha Trước bạ trung ương để chuyển đệ lên bộ Nội vụ quyết định.

Khi giao tài sản bị tịch thu cho đoàn thể được hưởng dụng, quản trị viên sẽ cộng tác với đoàn thể ấy làm một biên bản kê khai rõ ràng tài sản đó. Trước ngày 31 tháng 12 mỗi năm, đoàn thể được hưởng thụ phải làm tờ trình với nha Giám đốc nha Trước bạ trung ương về tình hình tài sản được dùng và khi hết hạn hưởng dụng phải giao trả tài sản cho nha Giám đốc nha Trước bạ trung ương. Nha này cộng tác với đoàn thể được hưởng dụng làm tờ kê khai tài sản và lập biên bản thu hồi, bản sao sẽ gửi về bộ Nội vụ.

Nếu không có ai xin hưởng dụng việc quản trị và thanh tóan sẽ tiếp tục theo thể lệ thường.

Điều 5: Nếu xét ra người được hưởng dụng đã tỏ ra bất lực, lạm dụng tài sản, chểnh mảng sơ xuất, không theo đúng chỉ thị của nha Trước bạ, vân vân, hoặc hành động sai tôn chỉ, nếu là một đoàn thể, nghị định cho hưởng dụng sẽ thủ tiêu. Tài sản sẽ giao trả nha Trước bạ như đã nói ở điều thứ 4 và người được hưởng dụng sẽ chịu trách nhiệm những sự hư hại.

Khi hết hạn có thể xin gia hạ hưởng dụng. Đơn đó phải gửi đến Giám đốc nha Trước bạ trung ương để đệ lên bộ Nội vụ quyết định.

Điều 6: Đồng lý sự vụ bộ Nội vụ chiếu nghị thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 

 
Huỳnh Thúc Kháng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320-NV/NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu320-NV/NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 320-NV/NĐ

Lược đồ Nghị định 320-NV/NĐ chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 320-NV/NĐ chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu320-NV/NĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýHuỳnh Thúc Kháng
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 34
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 320-NV/NĐ chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 320-NV/NĐ chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán