Nghị định 345-TTg

Nghị định 345-TTg năm 1959 quy định thể lệ sử dụng tần số đối với các máy vô tuyến điện cố định hay lưu động do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 345-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1959 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỂ LỆ SỬ DỤNG TẦN SỐ ĐỐI VỚI CÁC MÁY VÔ TUYẾN ĐIỆN CỐ ĐỊNH HAY LƯU ĐỘNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để bảo đảm việc thông tin bằng làn sóng vô tuyến điện được thông suốt tránh những sự quấy nhiễu lẫn nhau giữa các đài vô tuyến điện;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Các máy phát vô tuyến điện cố định hay lưu động được phép hoạt động trên lãnh thổ nước Việt nam dân chủ cộng hòa, đều đặt dưới sự quản lý thống nhất về tần số của Bộ Giao thông và Bưu điện. Bộ Giao thông và Bưu điện ấn định tần số phát cho từng máy phát và giám sát việc sử dụng tần số ấy.

Điều 2. – Những tổ chức hay cá nhân được phép sử dụng những máy phát vô tuyến điện nói trên phải áp dụng mọi biện pháp để giữ đúng làn sóng phát trong phạm vi tần số đã ấn định, và không được quấy nhiễu sự hoạt động của các đài vô tuyến điện khác.

Điều 3. – Căn cứ nghị định này, Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành điều lệ quản lý tần số phát vô tuyến điện.

Điều 4. – Những hành động trái với những điều quy định trong nghị định này hay trong điều lệ quản lý tần số phát vô tuyến điện của Bộ Giao thông và Bưu điện sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.

Điều 5. – Nghị định này không áp dụng đối với các máy phát vô tuyến điện của các ngành quân sự và công an.

Điều 6. – Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 
Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 345-TTg
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 345-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/1959
Ngày hiệu lực 10/10/1959
Ngày công báo 07/10/1959
Số công báo Số 38
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 345-TTg quy định thể lệ sử dụng tần số các máy vô tuyến điện cố định hay lưu động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 345-TTg quy định thể lệ sử dụng tần số các máy vô tuyến điện cố định hay lưu động
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 345-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 25/09/1959
Ngày hiệu lực 10/10/1959
Ngày công báo 07/10/1959
Số công báo Số 38
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 25/09/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/10/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/10/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực