Nghị định 38-NĐ

Nghị định 38-NĐ năm 1959 về việc cho phép Tổng cục Bưu điện phát hành hai loại tem thư "Đài phát thanh Mễ trì" và tem "Thể dục thể thao" Bộ trưởng do Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38-NĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÁT HÀNH HAI LOẠI TEM THƯ  "ĐÀI PHÁT THANH MỄ TRÌ" VÀ TEM "THỂ DỤC THỂ THAO"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào nghị định số 75-NĐ ngày 04 tháng 4 năm 1957, tổ chức Tổng cục Bưu điện.
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện :

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Tổng cục Bưu điện được phép phát hành 2 loại tem thư theo các hạng giá cước sau đây:

1. Loại tem "Đài phát thanh Mễ trì"

Hạng 12 xu: ba triệu chiếc (3.000.000)

Hạng 3 xu: một triệu chiếc ( 1.000.000)

2. Loại "thể dục thể thao"

a) Mẫu "Thi vật"

Hạng 12 xu : ba triệu chiếc ( 3.000.000)

b) Mẫu  "Thi vượt sông Hồng"

Hạng 6 xu: một triệu năm mươi vạn chiếc (1.500.000)

c) Mẫu "Thi bắn"

Hạng 1 xu: bảy mươi vạn chiếc ( 700.000)

Điều 2: Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

                                                                                   

 

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG
 
 


 Nguyễn Văn Trân

 

Thuộc tính văn bản 38-NĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 38-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/04/1959
Ngày hiệu lực 03/05/1959
Ngày công báo 24/06/1959
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 38-NĐ cho phép Tổng cục Bưu điện phát hành hai loại tem thư "Đài phát thanh Mễ trì" và tem "Thể dục thể thao"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 38-NĐ cho phép Tổng cục Bưu điện phát hành hai loại tem thư "Đài phát thanh Mễ trì" và tem "Thể dục thể thao"
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 38-NĐ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông và Bưu điện
Người ký Nguyễn Văn Trân
Ngày ban hành 18/04/1959
Ngày hiệu lực 03/05/1959
Ngày công báo 24/06/1959
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 18/04/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/06/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/05/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực