Nghị định 42/2005/NĐ-CP

Nghị định 42/2005/NĐ-CP quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục

Nội dung toàn văn Nghị định 42/2005/NĐ-CP phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/2005/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2005 - CÔNG TRÁI GIÁO DỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999;
Thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục theo Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 mang tên Công trái giáo dục để huy động nguồn vốn hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, xoá phòng học tranh tre, nứa lá, kiên cố hoá trường học theo quy định tại Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội.

Điều 2. Tổng mức vốn huy động Công trái giáo dục phát hành năm 2005 là 1.500 tỷ đồng (một ngàn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ tiến độ sử dụng nguồn thu từ phát hành Công trái giáo dục năm 2003 và tình hình thị trường tài chính - tiền tệ để quyết định thời điểm phát hành và lãi suất của Công trái giáo dục năm 2005.

Các quy định khác về việc phát hành Công trái giáo dục năm 2005 được thực hiện như quy định tại Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục.

Điều 3. Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát hành Công trái giáo dục để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục trong năm 2005 theo quy định tại Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2005/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu42/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2005
Ngày hiệu lực21/04/2005
Ngày công báo06/04/2005
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2005/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 42/2005/NĐ-CP phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 42/2005/NĐ-CP phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu42/2005/NĐ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành29/03/2005
        Ngày hiệu lực21/04/2005
        Ngày công báo06/04/2005
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị định 42/2005/NĐ-CP phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 42/2005/NĐ-CP phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục

         • 29/03/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/04/2005

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/04/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực