Nghị định 43-NV

Nghị định 43-NV năm 1946 sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định 31-NV/HC về Phiếu bầu cử do Bộ Nội Vụ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 43-NV về Phiếu bầu cử để sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định 31-NV/HC


BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43-NV

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu theo Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thành phố và thị xã.
Chiếu theo Sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 định thể lệ cuộc tổng tuyển cử Quốc dân đại hội;
Chiếu theo Nghị định số 164 ngày 29 tháng 12 năm 1945 định thể lệ bầu cử các hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính địa phương;
Chiếu theo Nghị định số 31-NV/HC ngày 28 tháng giêng năm 1946 định thể lệ bầu cử hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban hành chính và ủy ban hành chính khu phố.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Điều thứ 10 Nghị định số 31-NV/HC ngày 28 tháng giêng năm 1946 nay sửa đổi lại như sau này:

a) Phiếu bầu cử có thể do người ứng cử in, phải in trên giấy trắng, khổ rộng:

14 X 20 phân tây cho những thành phố phải bầu 30 hội-viên

9 X 13 phân tây cho những thành phố phải bầu 20 hội-viên

Số tên người ứng cử in trong phiếu bầu không hạn định. Phiếu bầu in như thể do người ứng cử mang đến giao cho ủy ban hành chính phổ ba hôm trước ngày bầu cử. Ủy ban hành chính sẽ đóng dấu vào phiếu ấy.

Phiếu của những nhà ứng cử sẽ để trong phòng bỏ phiếu.

Cử-tri có quyền lựa chọn phiếu bầu tùy ý mình, có thể xóa hay viết thêm tên khác tùy ý;

b) Phiếu bầu có thể do ủy ban hành chính thành phố in. Phiếu sẽ in trên giấy trắng cùng một khuôn khổ, in tên tất cả nhhững người ứng cử theo thứ tự abc đóng dấu của ủy ban hành chính thành phố.

Người đi bầu sẽ điền thêm số thứ tự vào tên những người mình định bầu. Số sẽ đánh từ I cho tới số hội viên phải bầu. Tên nào đánh số cao quá số hội viên phải bầu sẽ coi là thừa.

Ủy ban hành chính thành phố định đoạt in phiếu bầu bằng cách nào sẽ thông cáo cho nhân dân biết.

Điều 2:- Đồng lý văn phòng bộ Nội vụ và các Chủ  tịch Ủy ban hành chính Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ chiếu nghị định thi hành.

 

 

THAY MẶT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ ĐI KINH LÝ
ĐỔNG LÝ VĂN PHÒNG


 
 
 
Hoàng Minh Giám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43-NV

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu43-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43-NV

Lược đồ Nghị định 43-NV về Phiếu bầu cử để sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định 31-NV/HC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 43-NV về Phiếu bầu cử để sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định 31-NV/HC
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu43-NV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýHoàng Minh Giám
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 43-NV về Phiếu bầu cử để sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định 31-NV/HC

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 43-NV về Phiếu bầu cử để sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định 31-NV/HC