Nghị định 435-TTg

Nghị định 435-TTg năm 1959 sửa đổi Nghị định 271-TTg về thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 435-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 271-TTG NGÀY 24-6-1957 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VẬT GIÁ TẠI THỦ TƯỚNG PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành lập “Hội đồng vật giá” tại Thủ tướng phủ;
Căn cứ nghị quyết hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ họp ngày 24 tháng 11 năm 1959;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Điều 1 và điều 2 của Nghị định số 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành lập “Hội đồng vật giá” tại Thủ tướng phủ nay sửa đổi lại như sau:

“Điều 1 (mới): Nay thành lập tại Thủ tướng phủ một “Hội đồng vật giá” có nhiệm vụ:

- Giúp Chính phủ nắm vững tình hình vượt giá, nghiên cứu chủ trương chính sách giá cả và đề ra biện pháp đảm bảo thực hiện chủ trương, chính sách giá cả ấy;

- Xét giá buôn bán và bán lẻ ra thị trường của các hàng hóa nằm trong kế hoạch Nhà nước trên cơ sở các phương án giá do Bộ Nội thương đề nghị rồi trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ quyết định”

“ Điều 2 (mới): Thành phần Hội đồng vật giá gồm các vị sau đây:

- Chủ nhiệm văn phòng Kinh tế tài chính Thủ tướng phủ:    Chủ tịch

- Bộ trưởng Bộ Nội thương:       Ủy viên

- Bộ trưởng Bộ Ngoại thương:   Ủy viên

- Bộ trưởng Bộ Tài chính:         Ủy viên

- Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:  Ủy viên

- Tổng giám đốc Ngân hàng quốc Việt : Ủy viên

Mỗi khi họp bàn về giá một loại hàng có liên quan đến Bộ nào, ngành nào thì Hội động vật giá sẽ mời thêm thủ trưởng của Bộ đó, ngành đó đến tham gia ý kiến với Hội đồng để xét giá được kỹ càng”.

Điều 2: - Các ông Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế tài chính Thủ tướng phủ, các ông Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Bộ Tài chính và các ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phạm Hùng

 

Thuộc tính văn bản 435-TTg
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 435-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/1959
Ngày hiệu lực 22/12/1959
Ngày công báo 16/12/1959
Số công báo Số 48
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 435-TTg thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Phủ Thủ Tướng ban hành, để sửa đổi Nghị định 271-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 435-TTg thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Phủ Thủ Tướng ban hành, để sửa đổi Nghị định 271-TTg
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 435-TTg
Cơ quan ban hành Phủ Thủ tướng
Người ký Phạm Hùng
Ngày ban hành 07/12/1959
Ngày hiệu lực 22/12/1959
Ngày công báo 16/12/1959
Số công báo Số 48
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 07/12/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/12/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/12/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực