Nghị định 47-CP

Nghị định 47-CP năm 1994 sửa đổi Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định 299-HĐBT năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Nghị định 47-CP Điều lệ Bảo hiểm y tế để sửa đổi theo Nghị định 299-HĐB đã được thay thế bởi Nghị định 58/1998/NĐ-CP Điều lệ Bảo hiểm y tế và được áp dụng kể từ ngày 27/09/1998.

Nội dung toàn văn Nghị định 47-CP Điều lệ Bảo hiểm y tế để sửa đổi theo Nghị định 299-HĐB


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47-CP NGÀY 6-6-1994 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 299-HĐBT NGÀY 15-08-1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ bảo hiểm y tế;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay sửa đổi một số điều của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1. Điều 7 của điều lệ bảo hiểm y tế: Mức đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 2 bằng 3% mức lương cấp bậc, lương chức vụ và phụ cấp chức vụ (nếu có) theo quy định của Nhà nước trong đó cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đóng 2%, cá nhân đóng 1%. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế theo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần.

2. Điều 8 của điều lệ bảo hiểm y tế: Đối với các doanh nghiệp nói tại khoản 2, 3, 4 điều 2, mức đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương cấp bậc hoặc chức vụ ghi trong hợp đồng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động 1%, giám đốc các doanh nghiệp có trách nhiệm thu nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế theo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần.

3. Điều 10 của điều lệ bảo hiểm y tế: "Đối với công chức, viên chức, quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu, mất sức lao động, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 3% mức lương hưu hoặc mức trợ cấp mất sức lao động. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đóng theo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần".

Điều 2.- Nghị định này thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1994. Bãi bỏ các Điều 7, 8, 10 của điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu47-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/1994
Ngày hiệu lực01/01/1994
Ngày công báo31/07/1994
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 47-CP Điều lệ Bảo hiểm y tế để sửa đổi theo Nghị định 299-HĐB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 47-CP Điều lệ Bảo hiểm y tế để sửa đổi theo Nghị định 299-HĐB
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu47-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành06/06/1994
       Ngày hiệu lực01/01/1994
       Ngày công báo31/07/1994
       Số công báoSố 14
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/1998
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 47-CP Điều lệ Bảo hiểm y tế để sửa đổi theo Nghị định 299-HĐB

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 47-CP Điều lệ Bảo hiểm y tế để sửa đổi theo Nghị định 299-HĐB