Nghị định 47-HĐBT

Nghị định 47-HĐBT năm 1987 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 47-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-HĐBT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1987

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 47-HĐBT NGÀY 5-3-1987 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ NĂNG LƯỢNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước số 782-NQ/HĐNN7 ngày 16-2-1987 phê chuẩn việc thành lập Bộ Năng lượng.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Năng lượng là cơ quan của Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm thống nhất quản lý việc phát triển ngành năng lượng (trước mắt trực tiếp quan lý điện và than) trong phạm vi cả nước theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm đáp ứng ngày càng đầy đủ về điện và than cho nền kinh tế, cho xuất khẩu, phục vụ đời sống nhân dân và nhu cầu cho quốc phòng.

Điều 2. Bộ Năng lượng có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước đối với ngành năng lượng, cụ thể là:

1. Căn cứ vào đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng các quy hoạch, các kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của ngành năng lượng trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định; tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch ấy.

2. Xây dựng các dự án pháp luật, các chính sách, chế độ, các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, chính sách về sản xuất, phân phối điện và cung ứng than trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành hoặc tự mình ban hành theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng.

3. Xây dựng các dự đoán về phát triển khoa học và kỹ thuật của ngành năng lượng trước mắt chủ yếu là điện và than; thống nhất quản lý việc thực hiện đường lối, chính sách về khoa học và kỹ thuật, về công tác nghiên cứu, phát triển khoa học và kỹ thuật của ngành năng lượng; chỉ đạo việc áp dụng những thành tựu về khoa học và những tiến bộ kỹ thuật vào ngành năng lượng trong cả nước.

4. Trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định hệ thống tổ chức của ngành năng lượng; xây dựng các tiêu chuẩn, chính sách, chế độ đối với cán bộ, nhân viên toàn ngành; đào tạo, bồi dưỡng hoặc đề ra nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên ngành năng lượng.

5. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về kinh tế, về khoa học và kỹ thuật của ngành năng lượng theo đường lối, chính sách của Đảng và những quy định của Nhà nước về quan hệ với nước ngoài.

6. Phát huy quyền chủ động sản xuất - kinh doanh của các cơ sở, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc bảo đảm thực hiện những nhiệm vụ và kế hoạch Nhà nước; sử dụng có hiệu quả cán bộ, lao động, tiền vốn, vật tư, thiết bị được Nhà nước giao.

Hướng dẫn và kiểm tra các ngành, các địa phương, các cơ sở trong cả nước về những vấn đề thuộc chức năng quản lý Nhà nước của ngành năng lượng nhằm bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất những công việc thuộc nội dung quản lý của ngành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Năng lượng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bộ trưởng về toàn bộ các lĩnh vực công tác được giao.

Giúp việc Bộ trưởng có một số Thứ trưởng được phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác, trong đó có một Thứ trưởng thứ nhất.

Điều 4. Tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trước mắt gồm có:

1. Vụ Kế hoạch

2. Vụ Khoa học kỹ thuật

3. Vụ Tổ chức cán bộ

4. Vụ Lao động tiền lương

5. Vụ Tài chính kế toán

6. Vụ Xây dựng cơ bản

7. Vụ Hợp tác quốc tế

8. Ban Thanh tra

9. Ban Giám sát điện năng.

10. Văn phòng.

Các vụ, ban không tổ chức phòng, thực hiện chế độ làm việc trực tiếp giữa Vụ trưởng (Trưởng ban) với các chuyên viên.

Văn phòng Bộ có thể tổ chức một số phòng như phòng hành chính, quản trị, tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng chịu trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, lề lối làm việc và biên chế của các vụ, ban, văn phòng theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 5. Đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp, nghiên cứu khoa học của hai Bộ Điện lực và Mỏ và than (cũ), Bộ trưởng Bộ Năng lượng có trách nhiệm sắp xếp lại trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định hoặc tự quyết định, nếu là tổ chức thuộc thẩm quyền của Bộ.

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Nghị định số 105-HĐBT ngày 26-9-1983 về thành lập Ban Năng lượng của Chính phủ và những quy định trong các văn bản trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu47-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/1987
Ngày hiệu lực05/03/1987
Ngày công báo31/03/1987
Số công báoTừ số 1 đến số 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 47-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 47-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu47-HĐBT
       Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
       Người kýVõ Văn Kiệt
       Ngày ban hành05/03/1987
       Ngày hiệu lực05/03/1987
       Ngày công báo31/03/1987
       Số công báoTừ số 1 đến số 3
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 47-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 47-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng

           • 05/03/1987

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/1987

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/1987

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực