Nghị định 50-VP/NGĐ

Nghị định 50-VP/NGĐ năm 1959 về việc thành lập các Chi điếm Ngân hàng ở các tỉnh Quảng bình, Hòa bình, Hà nam, Hà đông, Phú thọ, Vĩnh phúc, Thái nguyên, Thái bình, Lạng sơn và Yên bái do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 50-VP/NGĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng Quảng bình, Hòa bình, Hà nam,Hà đông,Phú thọ,Vĩnh phúc,Thái nguyên,Thái bình, Lạng sơn và Yên Bái


NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG Ở CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, HÒA BÌNH, HÀ NAM, HÀ ĐÔNG, PHÚ THỌ, VĨNH PHÚC, THÁI NGUYÊN, THÁI BÌNH, LẠNG SƠN VÀ YÊN BÁI

TỔNG GIÁM ĐỐC NHÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Các cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 06-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của Ủy ban Hành chính và các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng các tỉnh Quảng bình, Hòa bình, Hà nam, Hà đông, Yên bái, Phú thọ, Vĩnh phúc, Thái nguyên, Thái bình, Lạng sơn;
Xét nhu cầu công tác;

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. – Thành lập các Chi điếm Ngân hàng sau đây:

1. Tỉnh Quảng bình:

- Chi điếm Tuyên hóa hoạt động trong huyện Tuyên hóa

- Chi điếm Quảng ninh hoạt động trong huyện Quảng ninh

2. Tỉnh Hòa bình:

- Chi điếm Vụ bản hoạt động trong huyện Lạc sơn, Tân lạc và 10 xã thuộc huyện Lạc thủy.

3. Tỉnh Hà nam:

- Chi điếm Vĩnh trụ hoạt động trong huyện Lý nhân

- Chi điếm Chợ lương hoạt động trong huyện Duy tiên

- Chi điếm Bình lục hoạt động trong huyện Bình lục

- Chi điếm Kim bảng hoạt động trong huyện Kim bảng

4. Tỉnh Hà đông:

- Chi điếm Hoài đức hoạt động trong huyện Hoài đức

- Chi điếm Phú xuyên hoạt động trong huyện Phú xuyên

- Chi điếm Thanh trì hoạt động trong huyện Thanh trì

- Chi điếm Thanh oai hoạt động trong huyện Thanh oai

5. Tỉnh Phú thọ:

- Chi điếm Thanh sơn hoạt động trong huyện Thanh sơn

- Chi điếm Lâm thao hoạt động trong huyện Lâm thao

- Chi điếm Ấm thương hoạt động trong huyện Hạ hòa

6. Tỉnh Vĩnh phúc:

- Chi điếm Vĩnh yên hoạt động trong huyện Vĩnh yên và huyện Tam dương

- Chi điếm Phù lỗ hoạt động trong 3 huyện Kim anh, Đông anh, Đa phúc

- Chi điếm Vĩnh tường hoạt động trong huyện Vĩnh tường

- Chi điếm Lập thạch hoạt động trong huyện Lập thạch

7. Tỉnh Thái nguyên:

- Chi điếm Ba hàng hoạt động trong huyện Phổ yên

- Chi điếm Chợ Đồn hoạt động trong huyện Phú bình

8. Tỉnh Thái bình:

- Chi điếm Phù dực hoạt động trong huyện Phù dực

- Chi điếm Hưng nhân hoạt động trong huyện Hưng nhân

- Chi điếm Tiên hưng hoạt động trong huyện Tiên hưng

- Chi điếm Kiến xương hoạt động trong huyện Kiến xương

- Chi điếm Vũ tiên hoạt động trong huyện Vũ tiên

- Chi điếm Thư trì hoạt động trong huyện Thư trì

- Chi điếm Thái ninh hoạt động trong huyện Thái ninh

9. Tỉnh Lạng sơn:

- Chi điếm Lộc bình hoạt động trong huyện Lộc bình

- Chi điếm Hữu lũng hoạt động trong huyện Hữu lũng

- Chi điếm An châu hoạt động trong huyện An châu

- Chi điếm Bằng mạc hoạt động trong huyện Bằng mạc

- Chi điếm Thất khê hoạt động trong huyện Thất khê

- Chi điếm Thoát lãng hoạt động trong huyện Thoát lãng

- Chi điếm Đồng đăng hoạt động trong huyện Văn uyên

- Chi điếm Bình gia hoạt động trong huyện Bình gia

- Chi điếm Bắc sơn hoạt động trong huyện Bắc sơn

- Chi điếm Điếm he hoạt động trong huyện Điếm he

Điều 2. - Chuyển các phòng Doanh nghiệp sau đây thành Chi điếm Ngân hàng:

1. Tỉnh Quảng bình:

- Phòng Doanh nghiệp Lệ Thủy thành Chi điếm Lệ thủy hoạt động trong huyện Lệ thủy.

- Phòng Doanh nghiệp Bố trạch thành Chi điếm Bố trạch hoạt động trong huyện Bố trạch.

2. Tỉnh Hà đông:

- Phòng Doanh nghiệp Vân đình thành Chi điếm Vân đình hoạt động trong hai huyện Ứng hòa và Mỹ đức.

- Phòng Doanh nghiệp Thường tín thành Chi điếm Thường tín hoạt động trong huyện Thường tín .

- Phòng Doanh nghiệp Đan phương thành Chi điếm Đan phương hoạt động trong huyện Đan phượng.

3. Tỉnh Yên bái:

- Phòng Doanh nghiệp Lục yên thành Chi điếm Lục yên hoạt động trong huyện Lệ yên.

- Phòng Doanh nghiệp Yên bình thành Chi điếm Yên bình hoạt động trong huyện Yên bình .

4. Tỉnh Phú thọ:

- Phòng Doanh nghiệp Đoan hùng thành Chi điếm Đoan hùng hoạt động trong huyện Đoan hùng .

- Phòng Doanh nghiệp Cẩm khê thành Chi điếm Cẩm khê hoạt động trong huyện Cẩm khê .

5. Tỉnh Thái nguyên:

- Phòng Doanh nghiệp Định hóa thành Chi điếm Chợ Chu hoạt động trong huyện Định hóa.

- Phòng Doanh nghiệp Đại từ thành Chi điếm Hùng sơn hoạt động trong huyện Đại từ.

6. Tỉnh Thái bình:

- Phòng Doanh nghiệp Đông quan thành Chi điếm Đông quan hoạt động trong huyện Đông quan .

- Phòng Doanh nghiệp Quỳnh côi thành Chi điếm Quỳnh côi hoạt động trong huyện Duyên hà.

- Phòng Doanh nghiệp Duyên hà thành Chi điếm Duyên hà hoạt động trong huyện Duyên hà .

- Phòng Doanh nghiệp Tiền hải thành Chi điếm Tiền hải hoạt động trong huyện Tiền hải .

- Phòng Doanh nghiệp Thụy anh thành Chi điếm Thụy anh hoạt động trong huyện Lệ thủy.

- Phòng Doanh nghiệp Lệ Thủy thành Chi điếm Lệ thủy hoạt động trong huyện Thụy anh .

Điều 3. -  Các chi điếm nói trên thuộc tỉnh nào đều đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi nhánh Ngân hàng tỉnh ấy.

Điều 4. -  Công tác của mỗi chi điếm nói trên sẽ do Trưởng chi nhánh Ngân hàng ở tỉnh quy định.

Điều 5. -  Ông Chánh Văn phòng, Ngân hàng trung ương và các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng các tỉnh Quảng bình, Hòa bình, Hà nam, Hà đông, Phú thọ, Vĩnh phúc, Thái nguyên, Thái bình, Lạng sơn, và Yên bái chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


 
 
Tạ Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50-VP/NGĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu50-VP/NGĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 50-VP/NGĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng Quảng bình, Hòa bình, Hà nam,Hà đông,Phú thọ,Vĩnh phúc,Thái nguyên,Thái bình, Lạng sơn và Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 50-VP/NGĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng Quảng bình, Hòa bình, Hà nam,Hà đông,Phú thọ,Vĩnh phúc,Thái nguyên,Thái bình, Lạng sơn và Yên Bái
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu50-VP/NGĐ
        Cơ quan ban hànhNgân hàng quốc gia
        Người kýTạ Hoàng Cơ
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 19
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 50-VP/NGĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng Quảng bình, Hòa bình, Hà nam,Hà đông,Phú thọ,Vĩnh phúc,Thái nguyên,Thái bình, Lạng sơn và Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 50-VP/NGĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng Quảng bình, Hòa bình, Hà nam,Hà đông,Phú thọ,Vĩnh phúc,Thái nguyên,Thái bình, Lạng sơn và Yên Bái