Nghị định 500-NĐ/LB

Nghị định 500-NĐ/LB năm 1958 quy định thể lệ trợ cấp dài hạn cho những quân nhân tình nguyện được phục viên vì ốm yếu mà không có khả năng lao động do Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội- Bộ trưởng Bộ Tài chính- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CỨU TẾ XÃ HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 500-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH THỂ LỆ TRỢ CẤP DÀI HẠN CHO NHỮNG QUÂN NHÂN TÌNH NGUYỆN ĐƯỢC PHỤC VIÊN VÌ ỐM YẾU MÀ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG.

Căn cứ vào điều 6 và điều 7 của Điều lệ quy định về chính sách đối với quân nhân phục viên của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 06 năm 1947;
Thi hành quyết định của Hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 1958.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định một khoản trợ cấp cho những quân nhân tình nguyện ốm, yếu phục viên mà không còn khả năng lao động như sau:

1) Quân nhân tình nguyện hưởng theo chế độ cung cấp được trợ cấp mỗi người 12.000 đồng một tháng.

2) Cán bộ hưởng theo chế độ lương, có năm năm phục vụ trong quân đội, được trợ cấp một số tiền bằng 30% của tiền lương cơ bản hàng tháng của người cán bộ đó đang hưởng.

Từ năm thứ 6 trở đi, cứ thêm một năm tuổi quân, trợ cấp sẽ thêm 1%.

3) Những Anh hùng quân đội nếu hưởng theo chế độ cung cấp (từ Trung đội phó hoặc Chuẩn úy trở xuống) thì được hưởng trợ cấp ngang như Trung đội trưởng (hoặc Thiếu úy).

4) Những cán bộ Dân, Chính, Đảng trước khi vào quân đội đã thoát ly địa phương công tác trong các tổ chức của Đảng và Chính phủ từ cấp huyện trở lên nay được xuất ngũ, được tính thời gian công tác ở ngoài vào thời gian ở trong quân đội để tính trợ cấp.

Điều 2. - Hội đồng khám sức khỏe cấp Trung đoàn trở lên có thẩm quyền xét duyệt cho quân nhân được hưởng trợ cấp sức khỏe dài hạn.

Điều 3. - Thời hạn trợ cấp tạm thời ấn định là hai năm, tính từ ngày phục viên. Sau thời gian này, căn cứ vào kết luận của Hội đồng khám sức khỏe từ cấp tỉnh trở lên, để quyết định việc ngừng trợ cấp hoặc kéo dài thêm thời gian được hưởng trợ cấp cho quân nhân.

Điều 4. – Những quân nhân được hưởng trợ cấp dài hạn, nếu hiện nay không có gia đình hoặc nơi nương tựa thì được thu nhận vào các trại an dưỡng của Bộ Cứu tế xã hội. Khi vào trại, nếu khoản tiền trợ cấp hàng tháng thấp hơn chế độ hiện hành của trại thì không phải trả thêm, nếu số tiền trợ cấp cao hơn chế độ của trại thì quân nhân được lĩnh và sử dụng số tiền còn lại.

Điều 5. – Những quân nhân đã được hưởng chế độ trợ cấp sức khỏe dài hạn khi phục viên sẽ không được hưởng tiền trợ cấp sức khỏe và trợ cấp về sản xuất như đã quy định ở điều 5 và điều 2 trong nghị định số 111-NĐ của Bộ Quốc phòng. Khi nào sức khỏe đã bình phục và có đủ khả năng lao động sản xuất được thì sẽ được lĩnh khoản tiền trợ cấp sản xuất như đã định.

Điều 6. - Nghị định này thi hành kể từ ngày ký.

Những điều khoản nào trái với nghị định này đều bãi bỏ.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CỨU TẾ XÃ HỘI

Nguyễn Xiển

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vinh

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Sơn

 

Thuộc tính văn bản 500-NĐ/LB
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 500-NĐ/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/1958
Ngày hiệu lực 12/11/1958
Ngày công báo 03/12/1958
Số công báo Số 41
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 500-NĐ/LB quy định thể lệ trợ cấp dài hạn cho những quân nhân tình nguyện được phục viên vì ốm yếu mà không có khả năng lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 500-NĐ/LB quy định thể lệ trợ cấp dài hạn cho những quân nhân tình nguyện được phục viên vì ốm yếu mà không có khả năng lao động
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 500-NĐ/LB
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Cứu tế Xã hội
Người ký Nguyễn Xiển, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Vinh
Ngày ban hành 12/11/1958
Ngày hiệu lực 12/11/1958
Ngày công báo 03/12/1958
Số công báo Số 41
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 12/11/1958

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/12/1958

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/11/1958

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực