Nghị định 53-VP/NGĐ

Nghị định 53-VP/NGĐ năm 1959 về việc thành lập các Chi điếm Ngân hàng ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn Tây, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc gia ban hành

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG Ở CÁC TỈNH CAO BẰNG, HÀ GIANG, HÒA BÌNH, SƠN TÂY, NGHỆ AN, HƯNG YÊN, HÀ TĨNH VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT  

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 06-05-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt .
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt .
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính và các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn Tây, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội.
Xét nhu cầu công tác.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập các Chi điếm Ngân hàng sau đây:

1. Tỉnh Cao Bằng:

- Chi điếm Trùng Khánh hoạt động trong huyện Trùng Khánh.

- Chi điếm Tĩnh Túc hoạt động trong khu vực mỏ thiếc, nhà máy thủy điện Tà Xa và trại chăn nuôi Phia Đen.

- Chi điếm Quảng Uyên hoạt động trong huyện Quảng Uyên.

2. Tỉnh Hà Giang:

- Chi điếm Phó Bảng, hoạt động trong huyện Đồng Văn.

- Chi điếm Bắc Quang hoạt động trong huyện Bắc Quang.

- Chi điếm Hoàng Su Phì hoạt động trong huyện Hoàng Su Phì.

3. Tỉnh Hòa Bình:

- Chi điếm Chợ Đồn hoạt động trong huyện Lương Sơn và 13 xã thuộc huyện Lạc Thủy.

4. Tỉnh Sơn Tây:

- Chi điếm Thạch Thất hoạt động trong huyện Thạch Thất

- Chi điếm Phúc Thọ hoạt động trong huyện Phúc Thọ.

- Chi điếm Bất Bạt hoạt động trong huyện Bất Bạt.

- Chi điếm Quảng Oai hoạt động trong huyện Quảng Oai.

5. Tỉnh Nghệ An:

- Chi điếm Nghi Lộc hoạt động trong huyện Nghi lộc.

- Chi điếm Yên Thành hoạt động trong huyện Yên Thành.

- Chi điếm Thanh Chương hoạt động trong huyện Thanh Chương.

- Chi điếm Con Cuông hoạt động trong huyện Con Cuông và huyện Tương Dương.

6. Tỉnh Hưng Yên:

- Chi điêm Ân Thi hoạt động trong huyện Ân Thi.

- Chi điếm Tiên Lữ hoạt động trong huyện Tiên Lữ.

- Chi điếm Phù Cừ hoạt động trong huyện Phù Cừ.

- Chi điếm Kim Động hoạt động trong huyện Kim Động.

- Chi điếm Yên Mỹ hoạt động trong huyện Yên Mỹ.

- Chi điếm Mỹ Hào hoạt động trong huyện Mỹ Hào.

- Chi điếm Văn Giang hoạt động trong huyện Văn Giang.

- Chi điếm Văn Lâm hoạt động trong huyện Văn Lâm.

- Chi điếm Khoái Châu hoạt động trong huyện Khoái Châu.

7. Tỉnh Hà Tĩnh:

- Chi điếm Cẩm Xuyên hoạt động trong huyện Cẩm Xuyên.

- Chi đếm Nghi Xuân hoạt động trong huyện Nghi Xuân.

- Chi đếm Can Lộc hoạt động trong huyện Can Lộc.

- Chi điếm Hương Khê hoạt động trong huyện Hương Khê.

8. Thành phố Hà Nội:

- Chi điếm Đội Cấn hoạt động trong các khu phố Ba Đình, Trúc Bạch và tạm thời phụ trách cả quận 5.

- Chi điếm Ô chợ dừa hoạt động trong các khu phố Đống Đa, Hàng Cỏ và tạm thời phụ trách cả quận 6.

- Chi điếm Bạch Mai hoạt động trong các khu phố Bà Trưng, Bạch Mai và tạm thời phụ trách cả quận 7.

- Chi điếm Gia Lâm hoạt động trong phạm vi Thị trấn và ngoại ô Gia Lâm (khu vực nông thôn Gia Lâm hiện nay đương còn thuộc chi nhánh Ngân hàng tỉnh Bắc Ninh phụ trách).

Điều 2. -  Chuyển các phòng Doanh nghiệp sau đây thành Chi điếm Ngân hàng:

1. Tỉnh Sơn Tây:

- Phòng doanh nghiệp Quốc Oai thành Chi điếm Quốc Oai hoạt động trong huyện Quốc Oai.

2. Tỉnh Nghệ An:

- Phòng doanh nghiệp Cầu Giát thành chi điếm Cầu Giát hoạt động trong phạm vi thị trấn Cầu Giát và huyện Quỳnh Lưu.

- Phòng doanh nghiệp Đàn thành chi điếm Đàn hoạt động trong huyện Đàn.

3. Tỉnh Hà Tĩnh:

- Phòng doanh nghiệp Hương Sơn thành Chi điếm Hương Sơn hoạt động trong huyện Hương Sơn.

- Phòng doanh nghiệp Kỳ Anh thành chi điếm Kỳ Anh hoạt động trong huyện Kỳ Anh.

- Phòng doanh nghiệp Đức Thọ thành chi điếm Đức Thọ hoạt động trong huyện Đức Thọ.

Điều 3. -  Các chi điếm nói trên thuộc tỉnh nào đều đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi nhánh Ngân hàng tỉnh ấy.

Điều 4. - Công tác của mỗi Chi điếm nói trên sẽ do Trưởng Chi nhánh Ngân hàng ở tỉnh quy định.

Điều 5. -  Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương và các Ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn Tây, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
 Tạ Hoàng Cơ 

 

Thuộc tính văn bản 53-VP/NGĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 53-VP/NGĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/1959
Ngày hiệu lực 26/05/1959
Ngày công báo 03/06/1959
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 53-VP/NGĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn Tây, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 53-VP/NGĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn Tây, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 53-VP/NGĐ
Cơ quan ban hành Ngân hàng quốc gia
Người ký Tạ Hoàng Cơ
Ngày ban hành 11/05/1959
Ngày hiệu lực 26/05/1959
Ngày công báo 03/06/1959
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 11/05/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/06/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/05/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực