Nghị định 6-HĐBT

Nghị định 6-HĐBT năm 1992 về việc thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị định 6-HĐBT thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia đã được thay thế bởi Nghị định 113/1997/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 06/HĐBT ngày 06/01/1992 và được áp dụng kể từ ngày 12/12/1997.

Nội dung toàn văn Nghị định 6-HĐBT thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 1992

 

NGHỊ ĐỊNH

CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG  SỐ 6-HĐBT NGÀY 6-1-1992  VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 3 năm 1991 của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia để tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ trong cả nước; cụ thể là:

- Phương hướng, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, các lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên từng thời kỳ.

- Các chính sách lớn thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ.

- Các dự án văn bản pháp quy của Nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Các chỉ tiêu lớn của kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm và hàng năm, bao gồm cả ngân sách dành cho khoa học và công nghệ.

- Các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (danh mục, mục tiêu, nội dung chủ yếu).

- Các vấn đề quan trọng khác về khoa học và công nghệ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu tham gia ý kiến.

Điều 2. - Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và các uỷ viên.

Thành viên Hội đồng, với tổng số không quá 25 người, là những cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có phẩm chất và năng lực, có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo cán bộ, quản lý khoa học và đào tạo, quản lý sản xuất, do Chủ tịch Uỷ ban Khoa học Nhà nước phối hợp với các cơ quan có liên quan lựa chọn giới thiệu, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm.

Điều 3. - Các thành viên Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các sinh hoạt của Hội đồng, được quyền tham khảo các thông tin cần thiết và sử dụng các phương tiện của đơn vị mình phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công, trong phạm vi các chế độ, quy định hiện hành.

Điều 4. - Quy chế về tổ chức và lề lối làm việc của Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do tập thể Hội đồng xây dựng và trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 5. - Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia có 1 Văn phòng giúp việc đặt tại Uỷ ban Khoa học Nhà nước, gồm một số cán bộ thuộc biên chế Uỷ ban khoa học Nhà nước kiêm nhiệm.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách Nhà nước cấp, trích trong phần dành cho sự nghiệp khoa học.

Điều 6. - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu6-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/1992
Ngày hiệu lực21/01/1992
Ngày công báo15/01/1992
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/1997
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 6-HĐBT thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 6-HĐBT thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu6-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành06/01/1992
        Ngày hiệu lực21/01/1992
        Ngày công báo15/01/1992
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/1997
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 6-HĐBT thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 6-HĐBT thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia