Nghị định 645-TC

Nghị định 645-TC năm 1946 về việc thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 645-TC

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo sắc lệnh số 62 ngày 22 tháng 11 năm 1945;
Chiếu theo nghị định của cựu Toàn Quyền ngày 20 tháng 5 năm 1933 quy định thể lệ chở thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu;
Chiếu theo nghị định cựu Toàn quyền ngày 18 tháng 8 năm 1934 định rằng số thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu thu vào ngân sách Đông dương;
Chiếu theo công diện số 691/3 ngày 11 tháng 8 năm 1945 của nha Tài chính trung ương;
Theo lời đề nghị của ông Giám đốc Công chánh Trung bộ, ông Bộ trưởng bộ Giáo thông Công chính, U.B.H.C Trung bộ y hiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất:  Nay thủ tiêu nghị định cựu Toàn quyền ngày 18 tháng 8 năm 1934 ghi trên về việc thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa.

Điều thứ 2: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, các thứ thuế đánh vào thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu đều thu vào ngân sách Trung bộ Việt Nam và những khoản chi tiêu về công việc sửa chữa và trông nom sông đào đó sẽ do ngân sách Trung bộ chịu.

Điều thứ 3: U.B.H.C Trung bộ, các ông Giám đốc Tài chánh trung ương và Giám đốc Công chánh Trung bộ có ủy nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
 

Lê Văn Hiến

 

Thuộc tính văn bản 645-TC
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 645-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/08/1946
Ngày hiệu lực 28/08/1946
Ngày công báo 31/08/1946
Số công báo Số 35
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 645-TC thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 645-TC thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 645-TC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Văn Hiến
Ngày ban hành 13/08/1946
Ngày hiệu lực 28/08/1946
Ngày công báo 31/08/1946
Số công báo Số 35
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 13/08/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/08/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/08/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực