Nghị định 674-NĐ/LB

Nghị định 674-NĐ/LB năm 1957 quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc-Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện-Bộ trưởng Bộ Lao động-Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nghị định 674-NĐ/LB quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn đã được thay thế bởi Thông tư liên bộ 19-TT-LB chế độ làm việc bồi dưỡng bảo vệ sức khỏe thợ lặn .

Nội dung toàn văn Nghị định 674-NĐ/LB quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn


BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ THUỶ LỢI VÀ KIẾN TRÚC-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 674-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG NHÂN THỢ LẶN

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI VÀ KIẾN TRÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Sắc lệnh số 77-SL ngày 22 tháng 05 năm 1950 ban hành quy chế công nhân;
Xét điều kiện làm việc nặng nhọc, vất vả của công nhân thợ lặn,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn như sau:

1) Đối với thợ lặn áo: Do phương tiện và dụng cụ của ta hiện nay còn thiếu, thợ lặn áo không được lặn sâu quá 40 thước. Trường hợp tối cần thiết phải làm việc sâu hơn 40 thước, sẽ do Bộ sở quan quyết định.

Chế độ làm việc dưới mỗi độ sâu và chế độ nghỉ ngơi sau mỗi lần lặn dưới mỗi độ sâu quy định như sau:

Độ sâu

Thời gian tối đa làm việc dưới nước trong mỗi ngày

Thời gian nghỉ dưới nước trong lúc lên theo mức độ quy định

Tổng số giờ ở dưới nước trong mỗi ngày (kể cả giờ nghỉ và làm việc)

Thời gian tối thiểu phải nghỉ sau mỗi buổi lặn

    1h          1h

 

 

 

 

Lặn từ 1, đến 12,80

3g45 phút

15 phút

4 giờ

2g30 phút

Lặn từ 12,80 đến 22,00

3,00 phút

30 phút

3,30 phút

3,00 phút

Lặn từ 22,00 đến 29,50

1,45 phút

45 phút

2,30 phút

4,00 phút

Lặn từ 29,50 đến 35,00

1,00 phút

55 phút

1,55 phút

4,35 phút

Lặn từ 35,00 đến 39,00

0,45 phút

60 phút

1,45 phút

4,35 phút

Lặn sâu đến 40,00

0,30 phút

60 phút

1,30 phút

5,00 phút

2) Đối với thợ lặn vo và lặn mặt nạ: Trừ trường hợp làm việc sâu từ 3 thước trở lại, không cần phải lặn áo và trường hợp đặc biệt phải làm việc ở những nơi chật chội không thể sử dụng áo lặn được, còn nói chung thì không được sử dụng thợ lặn lặn sâu không có áo kéo dài quá 3 tháng. Trong thời gian ấy, chế độ làm việc của thợ lặn vo và thợ lặn mặt nạ tạm thời quy định như sau:

- Thợ lặn vo và lặn mặt nạ không được lặn sâu quá 12th 80.

- Thời gian lặn mỗi lần tùy điều kiện sức khỏe của người thợ.

- Sau mỗi lần lặn có thể nghĩ dưỡng sức trong thời gian từ 30 phút đến 40 phút.

- Thì giờ làm việc, kể cả số giờ lặn xuống nước và giờ nghỉ dưỡng sức trên bờ, trong mỗi ngày không được quá 6 giờ.

Điều 2. – Phụ cấp bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân thợ lặn quy định như sau:

1) Đối với thợ lặn áo:

- Lặn từ 3 th đến 22 th, mỗi ngày phụ cấp 1.600 đồng.

- Lặn từ 22 th đến 35 th, mỗi ngày phụ cấp 2.000 đồng.

- Lặn từ 35 th đến 40 th, mỗi ngày phụ cấp 2.500 đồng.

- Trường hợp thật đặc biệt phải lặn sâu trên 40 thước sẽ được phụ cấp mỗi ngày 3.000 đồng.

Trong trường hợp này, phải được Bộ sở quan đồng ý cho lặn mới được lặn.

2) Đối với thợ lặn vo và lặn mặt nạ:

Mỗi giờ làm việc, thợ lặn vo và lặn mặt nạ, được hưởng phụ cấp 200 đồng. Làm việc chưa đủ một giờ được tính phụ cấp tròn một giờ. Giờ làm việc của thợ lặn vo và lặn mặt nạ kể cả giờ lặn xuống nước và giờ lên bờ nghỉ lấy sức để lặn tiếp đợt khác trong mỗi buổi.

3) Phụ cấp cho những nười học lặn bằng áo và những trường hợp phải lặn ở những nơi chật chội:

- Để khuyến khích học tập lặn áo, những lúc anh em học lặn bằng áo vẫn coi như giờ làm việc và được hưởng phụ cấp 200đ một giờ.

- Khi có công việc cần phải lặn ở những nơi sâu quá 12th.80 nhưng chật chội, lặn có áo không thể xoay trở được, cơ quan sử dụng yêu cầu phải lặn vo hoặc lặn mặt nạ, thì những thợ chuyên lặn áo vẫn được hưởng nguyên tiêu chuẩn phụ cấp cho thợ lặn có áo.

Điều 3. – Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế cho Thông tư số 18-TT/LB ngày 30-11-1955 của Liên bộ Giao thông và Bưu điện – Lao động – Tài chính quy định phụ cấp cho thợ lặn. Một Thông tư của Liên bộ Thủy lợi và Kiến trúc – Giao thông và Bưu điện – Lao động – Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 4. – Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính liên khu, khu, thành phố và các tỉnh trực thuộc Trung ương, các ông Chánh văn phòng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc, Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Giám đốc Ban Thanh tra Bộ Lao động và ông Giám đốc Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế Bộ Tài chính căn cứ nghị định thi hành.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Mai

BỘ TRƯỞNG  BỘ THỦY LỢI VÀ KIẾN TRÚC


Trần Đăng Khoa

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG


Trịnh Văn Bính

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 674-NĐ/LB

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu674-NĐ/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/1964
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 674-NĐ/LB

Lược đồ Nghị định 674-NĐ/LB quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 674-NĐ/LB quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu674-NĐ/LB
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ lợi và Kiến trúc, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Bộ Giao thông và Bưu điện
       Người kýTrịnh Văn Bính, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Mai
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 42
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/1964
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị định 674-NĐ/LB quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 674-NĐ/LB quy định chế độ làm việc của công nhân thợ lặn