Nghị định 68-HĐBT

Nghị định 68-HĐBT năm 1989 quy định thời hạn, quyền phong, thăng và giáng cấp bậc hàm đối với hạ SQ,CSCSND, hạn tuổi phục vụ của SQ chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật trong LLCSND, về hệ thống chức vụ và cấp bậc hàm của SQCSND Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 68-HĐBT quy định thời hạn, quyền phong, thăng và giáng cấp bậc hàm đối với hạ SQ,CSCSND, quy định hạn tuổi phục vụ của SQ chuyên


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1989

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 68-HĐBT NGÀY 15-6-1989 QUY ĐỊNH THỜI HẠN, QUYỀN PHONG, THĂNG VÀ GIÁNG CẤP BẬC HÀM ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CẢNH SÁT NHÂN DÂN; QUY ĐỊNH HẠN TUỔI PHỤC VỤ CỦA SĨ QUAN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN; VỀ HỆ THỐNG CHỨC VỤ VÀ CẤP BẬC HÀM CỦA SĨ QUAN CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã được Hội đồng Nhà nước thông báo qua ngày 28-1-1989;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Quyền phong, thăng và giáng cấp bạc hàm, thời hạn thăng cấp bậc hàm, việc xét thăng cấp bậc hàm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân Việt Nam được thực hiện như quy định đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ An ninh nhân dân Việt Nam tại Nghị định số 134-HĐBT ngày 27-8-1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2.- Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật trong Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam được thực hiện như quy định đối với sĩ quan chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật trong Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam tại Nghị định số 157-HĐBT ngày 17-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3.- Hệ thống chức vụ và cấp bậc của sĩ quan Cảnh sát nhân dân Việt Nam được thực hiện theo quy định đối với hệ thống chức vụ và cấp bậc của hàm sĩ quan An ninh nhân dân Việt Nam tại Nghị định số 172-HĐBT ngày 14-11-1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu68-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/1989
Ngày hiệu lực15/06/1989
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2006
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68-HĐBT

Lược đồ Nghị định 68-HĐBT quy định thời hạn, quyền phong, thăng và giáng cấp bậc hàm đối với hạ SQ,CSCSND, quy định hạn tuổi phục vụ của SQ chuyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 68-HĐBT quy định thời hạn, quyền phong, thăng và giáng cấp bậc hàm đối với hạ SQ,CSCSND, quy định hạn tuổi phục vụ của SQ chuyên
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu68-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýĐỗ Mười
        Ngày ban hành15/06/1989
        Ngày hiệu lực15/06/1989
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2006
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 68-HĐBT quy định thời hạn, quyền phong, thăng và giáng cấp bậc hàm đối với hạ SQ,CSCSND, quy định hạn tuổi phục vụ của SQ chuyên

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 68-HĐBT quy định thời hạn, quyền phong, thăng và giáng cấp bậc hàm đối với hạ SQ,CSCSND, quy định hạn tuổi phục vụ của SQ chuyên

           • 15/06/1989

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/1989

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực