Nghị định 71-CP

Nghị định 71-CP năm 1960 về việc ấn định công tác quản lý ruộng đất do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1960 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 7 tháng 11 năm 1960,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Để hướng dẫn việc sử dụng ruộng đất, việc khai hoang, để theo dõi việc cải tạo chất đất, phục vụ cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, cần tiến hành quản lý ruộng đất ở những nơi đã làm xong công tác đo đạc và lập địa bạ.

Điều 2. Nội dung công tác quản lý ruộng đất gồm mấy việc sau đây:

1. Lập bản đồ, địa bạ về ruộng đất, thường xuyên chỉnh lý bản đồ và địa bạ cho phù hợp với sự thay đổi về hình thể ruộng đất, về tình hình canh tác và tình hình cải tạo chất đất.

2. Thống kê diện tích, phân loại chất đất.

3. Nghiên cứu, xây dựng các luật lệ, thể lệ về quản lý ruộng đất trong nông nghiệp và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các luật lệ, thể lệ ấy.

Điều 3.Việc quản lý ruộng đất do cơ quan quản lý ruộng đất các cấp phụ trách.

Điều 4. Ở những nơi tiến hành quản lý ruộng đất, tất cả các cơ quan Nhà nước và nhân dân, mỗi khi cần thay đổi về hình thể ruộng đất đều phải làm thủ tục khai báo theo quy định của Bộ Nông nghiệp.

Điều 5. Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm quy định chi tiết thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


 
Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 71-CP
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 71-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/1960
Ngày hiệu lực 24/12/1960
Ngày công báo 21/12/1960
Số công báo Số 53
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 71-CP ấn định công tác quản lý ruộng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 71-CP ấn định công tác quản lý ruộng đất
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 71-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 09/12/1960
Ngày hiệu lực 24/12/1960
Ngày công báo 21/12/1960
Số công báo Số 53
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 09/12/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/12/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/12/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực