Nghị định 74/2001/NĐ-CP

Nghị định 74/2001/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 183/CP Hướng dẫn Pháp lệnh cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định 74/2001/NĐ-CP cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung Điều 14 Nghị định 183/CP đã được thay thế bởi Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Nghị định 74/2001/NĐ-CP cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung Điều 14 Nghị định 183/CP


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74/2001/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 183/CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH
CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 02 tháng 12 năm 1993;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 183/CP ngày 18 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thành Điều 14 mới như sau:

"Điều 14.

1. Kinh phí của Cơ quan đại diện gồm kinh phí duy trì hoạt động của cơ quan và kinh phí trả sinh hoạt phí cho các thành viên Cơ quan đại diện theo chế độ chỉ tiêu hiện hành của Nhà nước, trong đó kinh phí của Phòng Tuỳ viên Quốc phòng và Phòng Thương mại được Bộ Tài chính cấp riêng. Kinh phí của Phòng Tuỳ viên Quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý; kinh phí của Phòng Thương mại do Bộ Thương mại quản lý. Phòng Tuỳ viên Quốc phòng và Phòng Thương mại sử dụng con dấu của Cơ quan đại diện trong giao dịch.

2. Người đứng đầu Cơ quan đại diện căn cứ vào hoạt động của cơ quan mình, chịu trách nhiệm lập dự toán và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm đúng quy định gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để duyệt; quản lý sử dụng kinh phí, tài sản của Cơ quan đại diện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hàng tháng lập báo cáo quyết toán gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

3. Trưởng Phòng Tuỳ viên Quốc phòng và Trưởng Phòng Thương mại căn cứ hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm lập dự toán và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm đúng quy định, thông qua người đứng đầu Cơ quan đại diện trước khi gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương mại; quản lý sử dụng kinh phí, tài sản của Phòng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hàng tháng lập báo cáo quyết toán gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương mại.

4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương mại có trách nhiệm xem xét, tổng hợp kế hoạch thu, chi hàng năm; xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán năm của các bộ phận liên quan gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy chế hiện hành".

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2001/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu74/2001/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2001
Ngày hiệu lực03/11/2001
Ngày công báo30/11/2001
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2001/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 74/2001/NĐ-CP cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung Điều 14 Nghị định 183/CP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 74/2001/NĐ-CP cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung Điều 14 Nghị định 183/CP
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu74/2001/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành19/10/2001
     Ngày hiệu lực03/11/2001
     Ngày công báo30/11/2001
     Số công báoSố 44
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị định 74/2001/NĐ-CP cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung Điều 14 Nghị định 183/CP

        Lịch sử hiệu lực Nghị định 74/2001/NĐ-CP cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung Điều 14 Nghị định 183/CP