Nghị định 74-TP-NĐ

Nghị định 74-TP-NĐ năm 1946 về giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales) do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 74-TP-NĐ giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales)


BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74-TP-NĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 28 tháng 4 năm 1932 về việc đăng các bá cáo pháp định đã được sửa đổi lại do Sắc lệnh ngày 31 tháng 5 năm 1936;
Xét vì nhiều điều không thuận tiện cần phải ủy quyền cho các ông chưởng lý các tòa Thượng thẩm Thuận hóa và Sài gòn lập danh sách các nhật báo và tuần báo được phép đăng các bá cáo pháp định thuộc về quản hạt hai tòa án ấy trong năm 1946
.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales) là năm đồng (5đ) một giòng và danh sách các nhật báo hay tuần báo được phép đăng các bá cáo ấy đính theo đây.

Tuy nhiên, giá đăng các bá cáo thuộc về việc bán các bất động sản bị sai áp không được quá bốn đồng rưỡi (4đ50) một giòng khi bá cáo ấy giài quá ba cột và (4đ00) một giòng khi báo cáo giài quá sáu cột.

Điều 2:– Danh sách các nhật báo và tuần báo được phép đăng các bá cáo nhất định (annonces légales) trong năm 1946 thuộc về quản hạt hai tòa Thượng thẩm Thuận hóa và Sài gòn sẽ do ông Chưởng lý các tòa án ấy ấn định. Những giá tiền đăng sẽ theo đúng như nghị định này.

Điều 3:– Ông Đổng lý văn phòng bộ Tư pháp chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 


 
Vũ Trọng Khánh

 DANH SÁCH

CÁC NHẬT BÁO HAY TUẦN BÁO ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG CÁC BÁ CÁO PHÁP ĐỊNH (ANNONCES LÉGALES) THUỘC VỀ QUẢN HẠT TÒA THƯỢNG THẨM HÀ NỘI TRONG NĂM 1946:

1. Việt Nam Dân quốc Công báo.

2. Cứu quốc

3. Dân thanh

4. La République

5. Dân chủ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74-TP-NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu74-TP-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 74-TP-NĐ giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 74-TP-NĐ giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales)
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu74-TP-NĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýVũ Trọng Khánh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 74-TP-NĐ giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales)

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 74-TP-NĐ giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales)