Nghị định 750-PHC

Nghị định 750-PHC năm 1945 về việc cho phép các hãng vận tải bằng đường thủy đã do Hội đồng Vận tải công nhận, được thu ngoài tiền chở hàng ra, một thứ tiền đặc biệt gọi là “tiền đi thuyền không” do Chủ tịch Uỷ Ban Hành Chính Bắc Bộ ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 750-PHC cho phép các hãng vận tải bằng đường thủy Hội đồng Vận tải công nhận, được thu ngoài tiền chở hàng “tiền đi thuyền không”


UỶ BAN HÀNH CHÍNH BẮC BỘ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 750-PHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1945 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN HÀNH CHÍNH BẮC BỘ

Chiếu theo sự nhu cầu hiện thời
Chiếu theo đề nghị của Hội đồng Vận tải bằng đường thủy.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. – Nay cho phép các hãng vận tải bằng đường thủy đã do Hội đồng Vận tải công nhận, được thu ngoài tiền chở hàng ra, một thứ tiền đặc biệt gọi là “tiền đi thuyền không”. Tiền nay để bù lại sự thiệt thòi của các hãng vận tải khi thuyền không về các bến thường đậu sau khi đã chở hàng hay khi thuyền đi không từ bến thường đậu đến nơi khác để lấy hàng chở.

Điều thứ hai. – “Tiền đi thuyền không” nay chỉ được phép thu trên các đường thuộc phạm vi kiểm soát của Hội-đồng vận-tải. Số tiền sẽ thu: lấy tiền chở hàng làm căn bản và sẽ tính theo bảng kê sau đây:

- Hải-phòng đi Nam định................................................ 30% tiền chở hàng

- Nam-định đi Đò lén...................................................... 50% tiền chở hàng

- Hải-phòng đi Hà nội. ................................................... 30% tiền chở hàng

- Hải-phòng đi Phủ lạng Thương và Thái nguyên. ............ 40% tiền chở hàng

- Hải-phòng đi Đáp cầu. ................................................ 40% tiền chở hàng

- Hải-phòng đi Port Courbet và Moncay. ........................ 50% tiền chở hàng

- Hải-phòng đi Mao khê. ................................................ 40% tiền chở hàng

- Trên các nhành sông Kinh-Thẩy................................... 40% tiền chở hàng

- Phả-lại đi Hải-dương. ................................................... 40% tiền chở hàng

- Hà-nội đi Việt trì. ........................................................ 40% tiền chở hàng

- Hà-nội đi Tuyên quang. ............................................... 50% tiền chở hàng

- Hà-nội đi Hòa bình. .................................................... 50% tiền chở hàng

- Hà-nội đi Nam-định...................................................... 30% tiền chở hàng

- Phú-lý đi Phú-xá.......................................................... 30% tiền chở hàng

- Nam-định đi Văn-lý...................................................... 30% tiền chở hàng

- Nam-định đi Phát-diệm................................................. 30% tiền chở hàng

Điều thứ 3. – Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1945.

Điều thứ 4. – Ông Giám đốc Công chính Bắc bộ cục, Chủ tịch Hội đồng vận tải cùng ông Giám đốc sở Kinh tế Bắc bộ lĩnh trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN HÀNH CHÍNH BẮC BỘ
 
 

 
Nguyễn Xiển

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 750-PHC

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu750-PHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoTừ số 5 đến số 6
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 750-PHC cho phép các hãng vận tải bằng đường thủy Hội đồng Vận tải công nhận, được thu ngoài tiền chở hàng “tiền đi thuyền không”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 750-PHC cho phép các hãng vận tải bằng đường thủy Hội đồng Vận tải công nhận, được thu ngoài tiền chở hàng “tiền đi thuyền không”
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu750-PHC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban hành chính Bắc Bộ
        Người kýNguyễn Xiển
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoTừ số 5 đến số 6
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 750-PHC cho phép các hãng vận tải bằng đường thủy Hội đồng Vận tải công nhận, được thu ngoài tiền chở hàng “tiền đi thuyền không”

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 750-PHC cho phép các hãng vận tải bằng đường thủy Hội đồng Vận tải công nhận, được thu ngoài tiền chở hàng “tiền đi thuyền không”