Nghị định 77-VP/NGĐ

Nghị định 77-VP/NGĐ năm 1959 về việc thành lập Chi điếm Ngân hàng Cửa Rào thuộc huyện Tương dương tỉnh Nghệ an do Tổng giám đồc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG CỬA RÀO THUỘC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG TỈNH NGHỆ AN.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt-Nam;
Căn cứ nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt- Nam;
Theo đề nghị của ông Trưởng chi nhánh Ngân hàngNghệ an được Uỷ ban hành chính tỉnh đồng ý;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập Chi điếm Ngân hàng ở Cửa Rào thuộc huyện Tương dương tỉnh Nghệ an.

Điều 2: - Huyện Tương dương trước quy định thuộc phạm vi hoạt động của chi điếm Con Cuông theo nghị định số 53-VP/NGD ngày 11-5-1959 nay thuộc phạm vi hoạt động của Chi điếm Cửa Rào.

Điều 3: - Công tác của Chi điếm Cửa Rào sẽ do Trưởng chi nhánh Ngân hàng Nghệ an tạm thời quy định.

Điều 4: - Để tăng cường lực lượng hoạt động cho Chi điếm Cửa Rào, Chi nhánh Ngân hàng Nghệ an cần nghiên cứu tổ chức ở Mường xén một tổ nghiệp vụ đối ngoại kiệm tiết kiệm.

Điều 5: - Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương và ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng Nghệ an chịu trách nhiệm thi hành nghị định  này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
 


 
Lê Viết Lượng

 

Thuộc tính văn bản 77-VP/NGĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 77-VP/NGĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/07/1959
Ngày hiệu lực 21/07/1959
Ngày công báo 22/07/1959
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 77-VP/NGĐ thành lập Chi điếm Ngân hàng Cửa Rào thuộc huyện Tương dương tỉnh Nghệ an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 77-VP/NGĐ thành lập Chi điếm Ngân hàng Cửa Rào thuộc huyện Tương dương tỉnh Nghệ an
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 77-VP/NGĐ
Cơ quan ban hành Ngân hàng quốc gia
Người ký Lê Viết Lượng
Ngày ban hành 06/07/1959
Ngày hiệu lực 21/07/1959
Ngày công báo 22/07/1959
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 06/07/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/07/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/07/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực