Nghị định 82-CP

Nghị định 82-CP năm 1963 về việc phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 82-CP phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 1963 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CHIA CÁC NGÀNH TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nhu cầu công tác kế hoạch nền kinh tế quốc dân và để thống nhất việc tính toán trong công tác kế hoạch và thống kê, thống nhất việc tính toán giữa các loại hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và hạch toán nghiệp vụ;
Căn cứ trình độ phát triển kinh tế và văn hóa ở miền Bắc nước ta hiện nay;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 1962 và ngày 21 tháng 02 năm 1963,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tạm thời chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân thành hai khu vực:

1. Khu vực các ngành sản xuất vật chất;

2. Khu vực các ngành không sản xuất vật chất.

A) Các ngành sản xuất vật chất gồm có:

1. Ngành công nghiệp,

2. Ngành nông nghiệp,

3. Ngành lâm nghiệp,

4. Ngành xây dựng cơ bản,

5. Ngành vận tải hàng hóa,

6. Ngành bưu điện và liên lạc phục vụ sản xuất,

7. Ngành thu mua,

8. Ngành thương nghiệp và ăn uống công cộng,

9. Ngành cung cấp vật tư kỹ thuật và tiêu thụ tư liệu sản xuất,

10. Ngành sản xuất vật chất khác.

B) Các ngành không sản xuất vật chất gồm có:

1. Ngành phục vụ công cộng và phục vụ sinh hoạt,

2. Ngành vận tải, bưu điện và liên lạc phục vụ đời sống nhân dân và phục vụ các ngành không sản xuất vật chất,

3. Ngành y tế, thể dục thể thao, bảo hiểm xã hội,

4. Ngành giáo dục, văn hóa, nghệ thuật,

5. Ngành khoa học và công tác phục vụ khoa học,

6. Ngành tín dụng và cơ quan bảo hiểm Nhà nước;

7. Ngành các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị và xã hội.

Điều 2. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê có trách nhiệm quy định cụ thể việc phân ngành kinh tế quốc dân, hướng dẫn các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi hành.

Điều 3. – Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ vào tinh thần nghị định này, vào chức năng chủ yếu và hoạt động thực tế của từng tổ chức, đơn vị, cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình để sắp xếp các tổ chức, đơn vị và cơ quan ấy vào các ngành thích hợp. Việc sắp xếp phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tổng cục thống kê.

Điều 4. – Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1963.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 
Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu82-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 82-CP phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 82-CP phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu82-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 19
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 82-CP phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 82-CP phân chia các ngành trong nền kinh tế quốc dân