Nghị định 82-HĐBT

Nghị định 82-HĐBT năm 1982 về bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị định 82-HĐBT bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên đã được thay thế bởi Nghị định 42/2011/NĐ-CP công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2011.

Nội dung toàn văn Nghị định 82-HĐBT bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 1982

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 82-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1982 BAN HÀNH BẢN DANH MỤC CÁC CHỨC VỤ VÀ NGHỀ NGHIỆP NHỮNG NGƯỜI THUỘC DIỆN LÀM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC MIỄN GỌI NHẬP NGŨ KHI CÓ LỆNH ĐỘNG VIÊN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30-12-1981;
Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Nghị định này bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên.

Điều 2.- Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp hướng dẫn chi tiết việc thi hành Nghị định này.

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương có trách nhiệm căn cứ các quy định trong bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên để xác định cụ thể các đối tượng được miễn gọi thuộc cơ quan, đơn vị mình và thông báo số lượng cho Bộ Quốc phòng và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.


 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

BẢNG DANH MỤC CÁC CHỨC VỤ VÀ NGHỀ NGHIỆP NHỮNG NGƯỜI THUỘC DIỆN LÀM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC MIỄN GỌI NHẬP NGŨ KHI CÓ LỆNH ĐỘNG VIÊN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 82-HĐBT ngày 6-5-1982 của Hội đồng Bộ trưởng)

A. NHỮNG NGƯỜI ĐANG GIỮ CHỨC VỤ VÀ NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC NGÀNH SẢN XUẤT

I. VỀ CHỨC VỤ

- Giám đốc, Phó giám đốc kỹ thuật của xí nghiệp, nông trường.

- Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm kỹ thuật công ty, tổng công ty.

- Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng kỹ thuật các công trường.

- Trưởng cửa hàng quốc doanh, công tư hợp doanh.

- Quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ của xí nghiệp.

- Thuyền trưởng, máy trưởng các tàu cuốc, hút, trục vớt, tàu đi sông, đi biển.

- Chủ nhiệm, kế toán trưởng hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã ngư nghiệp, làm muối, hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp.

II. VỀ NGHỀ NGHIỆP

1. Ngành điện:

a) Công nhân kỹ thuật vận hành, sửa chữa lò, máy ở các nhà máy phát điện; vận hành, sửa chữa đường dây và tram biến thế của các hệ thống cao thế và hạ thế của các cơ sở phân phối và chuyền tải điện.

b) Cán bộ kỹ thuật từ kỹ sư 1, cán sự 4 trở lên làm công tác quản lý và chỉ huy sản xuất ở các nhà máy, cơ sở phân phối và các công ty.

2. Ngành than:

a) Công nhân kỹ thuật khai thác và chế biến than.

b) Cán bộ kỹ thuật từ kỹ sư 1, cán sự 4 trở lên làm công tác quản lý và chỉ huy sản xuất ở các nhà máy, các công ty.

3. Ngành dầu mỏ, khí đốt:

Công nhân kỹ thuật khai thác dầu mỏ, khí đốt.

4. Ngành hoá chất:

Công nhân kỹ thuật công nghiệp hoá chất và phân bón, thuốc trừ sâu.

5. Ngành vật liệu xây dựng:

Công nhân kỹ thuật sản xuất xi măng.

6. Ngành nông nghiệp:

Công nhân kỹ thuật trồng chè, cà-phê, cao-su, cây có dầu.

7. Ngành lâm nghiệp:

Công nhân kỹ thuật khai thác các sản phẩm lâm nghiệp.

8. Ngành vận tải:

a) Công nhân kỹ thuật và cán bộ, nhân viên tàu đi biển, tàu cuốc, hút, trục vớt, gác đèn biển.

b) Lái và thợ máy ca-nô, thuỷ thủ các bến phà.

c) Công nhân bốc xếp ở các cảng biển.

d) Lái tàu, đốt lò, vận tải đường sắt.

đ) Công nhân kỹ thuật vận tải đường không.

9. Ngành cơ khí:

Cán bộ kỹ thuật và công nhân cơ khí sản xuất và sửa chữa phục vụ quốc phòng trong thời kỳ chiến tranh.

10. Ngành xây dựng:

Công nhân xây dựng các công trình trọng điểm của Nhà nước trong thời kỳ chiến tranh.

B. NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀM NHIỆM VỤ TRONG CÁC NGÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, GIÁO DỤC, VĂN HOÁ, THỂ DỤC THỂ THAO, Y TẾ - XÃ HỘI.

I. VỀ CHỨC VỤ

1. Nghành nghiên cứu khoa học:

- Viên trưởng, phó viện trưởng các viện.

- Phân viện trưởng, phó phân viện trưởng các phân viện.

- Chủ nhiệm các ngành và bộ môn.

- Chủ nhiệm các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước.

2. Ngành giáo dục:

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng hoặc Giám đốc, Phó giám đốc các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, sơ cấp nghiệp vụ, các trường phổ thông, các trường bổ túc văn hoá tập trung, các trường Đảng, trường hành chính của tỉnh. Cán bộ giảng dạy, giáo viên các trường trên theo tỷ lệ học sinh còn lại trong chiến tranh.

3. Ngành địa chất:

Đoàn trưởng, liên đoàn trưởng, phó liên đoàn trưởng các đoàn và liên đoàn địa chất.

4. Ngành khí tượng thuỷ văn:

- Trưởng đài khí tượng thuỷ văn của tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương.

- Trưởng đài cao không.

5. Ngành y tế - xã hội:

Bệnh viện trưởng, bệnh viện phó, chủ nhiệm khoa, trạm trưởng, trại trưởng của các tổ chức và cơ sở y tế - xã hội từ cấp huyện trở lên.

6. Ngành văn hoá nghệ thuật:

Do Bộ Văn hoá thống nhất với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Quốc phòng trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

II. VỀ NGHỀ NGHIỆP

- Các đoàn địa chất công tác ở các vùng biên giới và Tây nguyên.

- Cán bộ, công nhân viên các trạm khí tượng thuỷ văn ở các hải đảo, vùng cao, ở các huyện biên giới, các trạm phát báo, các trạm thám không, các đoàn khảo sát, các trạm điện báo hàng không.

- Y sĩ xã ở các hải đảo và biên giới.

- Cán bộ và nhân viên y tế của các bệnh viện vùng biên giới.

- Trọng tài hạng A các môn thể thao.

- Huấn luyện viên các đội hạng A từ cấp tỉnh trở lên.

- Vận động viên thể dục thể thao của trung ương và địa phương cấp I và kiện tướng do Tổng cục thể dục thể thao và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và trực khu trực thuộc Trung ương thống nhất với Bộ Quốc phòng.

C. NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀM NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG

I. VỀ CHỨC VỤ

1. Trưởng phòng, trưởng ban của các cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên; chủ tịch Uỷ ban nhân dân từ cấp xã và cấp tương đương trở lên.

2. Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam từ cấp bộ đảng ở xã, phường, thị trấn trở lên.

3. Những người lãnh đạo chủ chốt của đoàn thể và tổ chức quần chúng từ cấp huyện trở lên; cán bộ chuyên trách thư ký công đoàn ở cơ quan, xí nghiệp.

II. VỀ NGHỀ NGHIỆP

1. Cán bộ, nhân viên hải quan thuộc các cửa khẩu trọng yếu.

2. Cán bộ, nhân viên mật mã.

3. Cán bộ, nhân viên kho bạc; vẽ, in giấy bạc thuộc ngành ngân hàng.

4. Công nhân, nhân viên quốc phòng.

5. Cán bộ chuyên trách công tác động viên ở các ngành, các cấp.

D. NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀM NHIỆM VỤ KHÁC Ở CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

1. Công nhân kỹ thuật bậc 4 trở lên của các ngành sản xuất.

2. Cán bộ, nhân viên, công nhân kỹ thuật bậc 3 trở lên thuộc các dân tộc ít người đang công tác ở miền núi.

3. Năm mươi phần trăm (50%) cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lý tốt nghiệp đại học, cao đẳng có bậc lương từ kỹ sư 2, cán sự 5 (hoặc tương đương) trở lên, tốt nghiệp có lương bậc 4 trở lên: công nhân kỹ thuật và cán bộ ở các khâu phục vụ khác.

(Tỷ lệ phần trăm này là tỷ lệ phần trăm giữa số người được miễn gọi nhập ngũ so với số người thuộc diện nghĩa vụ quân sự của từng đơn vị. Bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp này không áp dụng đối với những người đã được xếp vào các đơn vị chuyên môn dự bị, những người được điều động vào quân đội phục vụ chiến đấu khi cần thiết).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu82-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/1982
Ngày hiệu lực21/05/1982
Ngày công báo15/06/1982
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82-HĐBT

Lược đồ Nghị định 82-HĐBT bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 82-HĐBT bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu82-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành06/05/1982
        Ngày hiệu lực21/05/1982
        Ngày công báo15/06/1982
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 82-HĐBT bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 82-HĐBT bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên