Nghị định 83-NĐ

Nghị định 83-NĐ năm 1956 ban hành nguyên tắc tính cước vận tải đường bộ theo tình hình chất lượng các loại mặt đường do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-NĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH NGUYÊN TẮC TÍNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THEO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG CÁC LOẠI MẶT ĐƯỜNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Chiếu nghị quyết Hội đồng Chính phủ được Quốc hội khóa 5 tháng qua thành lập Bộ Giao thông và Bưu điện;
Chiếu điều 10 trong bản chính sách vận tải số 1561-BKT-GT của Ban Kinh tế trung ương ngày 26-4-1955.
Chiếu theo đề nghị của ông Giám đốc
Nha Giao thông thuộc Bộ Giao thông và Bưu điện.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành nguyên tắc tính cước vận tải đường bộ theo tình hình chất lượng các loại mặt đường.

Điều 2. – Nha Giao thông nghiên cứu quy định và công bố về tiêu chuẩn phân loại mặt đường tính cước.

Điều 3. – Các điều quy định trước trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Giám đốc Nha Giao thông, các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Liên Khu 4, Khu Tự trị Việt-bắc, Khu 3, Khu Tả-ngạn, Khu Hồng quảng, Khu Tự trị Thái-Mèo, Khu vực Vĩnh-linh, Ban Cán sự Lào-Hà-Yên, các thành phố Hà-nội, Vĩnh-phúc, Bắc-ninh, Bắc-giang, Hải-ninh chiếu nghị định thi hành.

 

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 


Lê Dung

 

Thuộc tính văn bản 83-NĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 83-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/09/1956
Ngày hiệu lực 30/09/1956
Ngày công báo 03/10/1956
Số công báo Số 29
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 83-NĐ nguyên tắc tính cước vận tải đường bộ theo tình hình chất lượng các loại mặt đường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 83-NĐ nguyên tắc tính cước vận tải đường bộ theo tình hình chất lượng các loại mặt đường
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 83-NĐ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông và Bưu điện
Người ký Lê Dung
Ngày ban hành 15/09/1956
Ngày hiệu lực 30/09/1956
Ngày công báo 03/10/1956
Số công báo Số 29
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 15/09/1956

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/10/1956

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/09/1956

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực