Nghị định 981-BYT/NĐ

Nghị định 981-BYT/NĐ năm 1959 về việc Ủy quyền cho các Ủy ban hành chính các cấp khu, thành phố, tỉnh chứng nhận và cấp bằng cho các thí sinh trúng tuyển các kỳ thi tốt nghiệp cán bộ sơ cấp của ngành y tế, và chứng nhận, duyệt y các giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi các lớp đào tạo vệ sinh viên, cán bộ y tế xã, hộ sinh xã và các lớp bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 981-BYT/NĐ chứng nhận và cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp cán bộ sơ cấp ngành y tế,vệ sinh viên,cán bộ y tế xã, hộ sinh, bổ túc


BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 981-BYT/NĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO CÁC ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP KHU, THÀNH PHỐ, TỈNH CHỨNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG CHO CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁN BỘ SƠ CẤP CỦA NGÀNH Y TẾ, VÀ CHỨNG NHẬN, DUYỆT Y CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI CÁC LỚP ĐÀO TẠO VỆ SINH VIÊN, CÁN BỘ Y TẾ XÃ, HỘ SINH XÃ VÀ CÁC LỚP BỔ TÚC NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Sắc lệnh số 76-SL ngày 20-5-1950 ban hành quy định công chức;
Thi hành chủ trương kiện toàn tổ chức chấn chỉnh biên chế sắp xếp cán bộ của Đảng và Chính phủ;
Xét nhu cầu công tác đào tạo, bổ túc và quản lý cán bộ của ngành;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Tổ chức Cán bộ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay ủy quyền cho Ủy ban hành chính các cấp khu, thành phố, tỉnh.

a) Ra quyết định chứng nhận và cấp bằng cho các thí sinh trúng tuyển các kỳ thi tốt nghiệp thành cán bộ sơ cấp của ngành y tế;

b) Ra quyết định chứng nhận và ký duyệt các giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi các lớp đào tạo vệ sinh viên, y tế xã, hộ sinh xã và các lớp bổ túc nghiệp vụ ngắn ngày.

Điều 2: - Các bằng sơ cấp của Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh cấp có giá trị như những bằng sơ cấp của Bộ cấp từ trước đến nay.

Điều 3: - Bộ sẽ có thông tư hướng dẫn cho tiết về mẫu bằng và giấy chứng nhận sau.

Điều 4: - Tất cả các văn bản trước đây trái với tinh thần nghị định này đều  bãi bỏ.

Điều 5: - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01-01-1960.

Điều 6: - Các Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh, các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, Giám đốc Khu, Sở Y tế và Trưởng ty Y tế các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 

 
Phạm Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 981-BYT/NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu981-BYT/NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/1959
Ngày hiệu lực01/01/1960
Ngày công báo31/12/1959
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 981-BYT/NĐ

Lược đồ Nghị định 981-BYT/NĐ chứng nhận và cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp cán bộ sơ cấp ngành y tế,vệ sinh viên,cán bộ y tế xã, hộ sinh, bổ túc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 981-BYT/NĐ chứng nhận và cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp cán bộ sơ cấp ngành y tế,vệ sinh viên,cán bộ y tế xã, hộ sinh, bổ túc
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu981-BYT/NĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Ngọc Thạch
        Ngày ban hành05/12/1959
        Ngày hiệu lực01/01/1960
        Ngày công báo31/12/1959
        Số công báoSố 51
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 981-BYT/NĐ chứng nhận và cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp cán bộ sơ cấp ngành y tế,vệ sinh viên,cán bộ y tế xã, hộ sinh, bổ túc

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 981-BYT/NĐ chứng nhận và cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp cán bộ sơ cấp ngành y tế,vệ sinh viên,cán bộ y tế xã, hộ sinh, bổ túc

             • 05/12/1959

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/1959

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/01/1960

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực