WTO_Văn bản 221/WTO/VB

Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Nội dung toàn văn Nghị định thư thứ tư 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung thương mại dịch vụ


NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ TƯ 

KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO)  có Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ liên quan đến các dịch vụ  viễn thông cơ bản  kèm theo Nghị định thư này (sau đây gọi là các Thành viên liên quan),

Đã tiến hành đàm phán  theo các điều kiện tại Quyết định của Bộ trưởng về đàm phán các dịch vụ  viễn thông cơ bản  thông qua tại ngày 15 tháng 4 năm 1994,

Đã xem xét Phụ lục về đàm phán các dịch vụ  viễn thông cơ bản,

Thỏa thuận như sau:

1. Kể từ ngày Nghị định thư này có hiệu lực, Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 liên quan đến các dịch vụ  viễn thông cơ bản  kèm theo Nghị định thư này liên quan đến một Thành viên sẽ bổ sung hoặc sửa đổi Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 đối với Thành viên đó phù hợp với các  điều kiện cụ thể quy định trong đó.

2. Nghị định thư này  được  để ngỏ cho các Thành viên có liên quan chấp nhận cho tới ngày 30 tháng 11 năm 1997  bằng việc ký  hay  bằng cách khác.

3. Nghị định thư này  có hiệu lực  từ ngày 1 tháng 1 năm 1998  với điều kiện đó được tất cả các Thành viên liên quan chấp nhận. Nếu vào ngày 1 tháng 1 năm 1997 Nghị định thư này không được tất cả các Thành viên liên quan chấp nhận thì các Thành viên  đó chấp nhận Nghị định thư này vào ngày đó có thể quyết định, trước ngày 1 tháng 1 năm 1998, về ngày hiệu lực của Nghị định thư này.

4. Nghị định thư này sẽ được  nộp lưu chiểu cho Tổng Giám đốc WTO. Tổng Giám đốc WTO sẽ nhanh chóng cung cấp  cho mỗi Thành viên của WTO một bản sao có chứng thực của Nghị định thư này và các thông báo về việc chấp nhận  Nghị định thư theo điều 3.

5. Nghị định thư này sẽ được đăng ký phù hợp với các quy định tại Điều 102 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Làm tại Geneve ngày.... tháng...... năm 1995 gồm các bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, các bản này đều có giá trị như nhau khi các Danh mục  kèm theo đây có quy định khác.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/WTO/VB

Loại văn bảnWTO_Văn bản
Số hiệu221/WTO/VB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/1995
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật29 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/WTO/VB

Lược đồ Nghị định thư thứ tư 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung thương mại dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định thư thứ tư 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung thương mại dịch vụ
        Loại văn bảnWTO_Văn bản
        Số hiệu221/WTO/VB
        Cơ quan ban hànhWTO
        Người ký***
        Ngày ban hành24/07/1995
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật29 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định thư thứ tư 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung thương mại dịch vụ

              Lịch sử hiệu lực Nghị định thư thứ tư 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung thương mại dịch vụ

              • 24/07/1995

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực