Điều ước quốc tế 112/2005/LPQT

Nghị định thư số 112/2005/LPQT về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô Vietsovpetro giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết

Nội dung toàn văn Nghị định thư tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam VN giữa Việt Nam Xô-viết


BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 112/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005

 

Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô “Vietsovpetro” ký ngày 16 tháng 7 năm 1991 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2005./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ KHAI THÁC DẦU VÀ KHÍ Ở THỀM LỤC ĐỊA PHÍA NAM CHXHCN VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIỆT - XÔ “VIETSOVPETRO” KÝ NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1991

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga đã đồng ý trình bày Điều 13 “Nộp thuế” của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô “Vietsovpetro” ký ngày 16 tháng 7 năm 1991 với nội dung như sau:

1. “Điều 13 - Nộp thuế

Thuế lợi tức (nay là thuế thu nhập doanh nghiệp) nộp cho Việt Nam được xác định trên phần khối lượng sản phẩm hàng hóa hàng năm (dầu) sau khi trừ đi khối lượng để trả thuế “Royalty” và khối lượng để lại cho Xí nghiệp Liên doanh sử dụng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 50%, thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Phần lợi nhuận của phía Nga không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Không thu thuế xuất khẩu dầu thô đối với dầu lãi của phía Nga từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Việc thanh toán với Ngân sách Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo Hiệp định này và theo thể thức do luật pháp Việt Nam quy định”.

2. Nghị định thư này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký, được ký bởi các đại diện được uỷ quyền theo quy định.

Việc nộp thuế của Xí nghiệp liên doanh “Vietsovpetro” và các bên trong Xí nghiệp liên doanh này được thực hiện theo thời gian ghi tại Điều 13 nêu tại mục 1 của Nghị định thư này.

Làm tại thành phố Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2005 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, hai bản đều có giá trị như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
LIÊN BANG NGA
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN LIÊN BANG NGA TẠI CHXHCN VIỆT NAM
 Serafimov Vadim Viktorovich

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 Trương Chí Trung


Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2005/LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu112/2005/LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2005
Ngày hiệu lực16/12/2005
Ngày công báo07/03/2006
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2005/LPQT

Lược đồ Nghị định thư tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam VN giữa Việt Nam Xô-viết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định thư tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam VN giữa Việt Nam Xô-viết
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu112/2005/LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ các nước
        Người ký***, Trương Chí Trung
        Ngày ban hành16/12/2005
        Ngày hiệu lực16/12/2005
        Ngày công báo07/03/2006
        Số công báoTừ số 7 đến số 8
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định thư tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam VN giữa Việt Nam Xô-viết

              Lịch sử hiệu lực Nghị định thư tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam VN giữa Việt Nam Xô-viết

              • 16/12/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2006

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/12/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực