Nghị quyết 71/NQ-CP

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyế 71/NQ-CP 2020 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/NQ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 96/TTr-BLĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo số 32/BC-LĐTBXH ngày 19 tháng 3 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KSTT (3b)Trung.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu71/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2020
Ngày hiệu lực14/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(16/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyế 71/NQ-CP 2020 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyế 71/NQ-CP 2020 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu71/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành14/05/2020
        Ngày hiệu lực14/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (16/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyế 71/NQ-CP 2020 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyế 71/NQ-CP 2020 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm

              • 14/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực