Nghị quyết 01/1999/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/1999/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XI, nhiệm kỳ 1999-2004

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/1999/NQ-HĐND kết quả bầu cử chức danh Hội đồng nhân dân khóa XI Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/1999/NQ-HĐND

Sơn la, ngày 19 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XI NHIỆM KỲ 1999 - 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào điều 18,31,33 luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi), ngày 21/6/1994;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản bầu cử các chức danh HĐND tỉnh Sơn La khóa XI (nhiệm kỳ 1999 - 2004), ngày 17 tháng 12 năm 1999.

NGHỊ QUYẾT:

1/ Xác nhận kết quả bầu cử các chức danh HĐND tỉnh Sơn la khóa XI (nhiệm kỳ 1999 - 2004) gồm các ông (bà) có tên sau:

* Thường trực HĐND tỉnh:

1

Ông Thào Xuân Sùng

chức vụ

Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Bà Cầm Thi Phụi

chức vụ

Phó chủ tịch HĐND tỉnh

*Các Ban HĐND tỉnh:

1- Ban kinh tế- ngân sách:

1

Ông Nguyễn Văn Tư

chức vụ

Trưởng Ban

2

Lò An Toàn

chức vụ

Phó trưng ban

3

Ông Đinh Đức Ba

chức vụ

Thành viên

4

Ông Hoàng Văn Chất

chức vụ

Thành viên

5

Ông Bùi Minh Sơn

chức vụ

Thành viên

*Ban Pháp chế:

1

Bà Đinh Thị Nính

chức vụ

Trưởng ban

2

Ông Cầm Quốc Quân

chức vụ

Phó trưởng ban

3

Bà Lò Thi Luyến

chức vụ

Thành viên

4

Ông Nguyễn Văn Nhuận

chức vụ

Thành viên

5

Bà Lương Thu Minh

chức vụ

Thành viên

2- Ban văn hóa - xã hi:

1

Ông Sa Như Hòa

chức vụ

Trưởng ban

2

Bà Cầm Thi Kiểu

chức vụ

Phó trưng ban

3

Ông Cầm Ngọc Minh

chức vụ

Thành viên

4

Ông Lò Văn Na

chức vụ

Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

chức vụ

Thành viên

3- Ban Dân tc:

1

Ông Tòng Văn Pản

chức vụ

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Chính Mậu

chức vụ

Phó trưởng ban

3

Bà Tống Thị Song Hương

chức vụ

Thành viên

4

Bà Tráng Thị Xuân

chức vụ

Thành viên

5

Bà Vì Thi Phượng

chức vụ

Thành viên

* Thư ký kỳ họp HĐND:

1.Bà Nguyễn Thu Hà

2.Ông Bùi Minh Sơn

(Có biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo)

2/ Giao cho Thường trực HĐND tỉnh Sơn la khóa XI hoàn tất thủ tục và trình ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo qui đnh của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 19/12/1999./.

 

 

Nơi nhận:
- UB thường vụ Quốc hội
- Thủ tướng Chính phủ
- Ban TC cán bộ Chính phủ
- TT Tỉnh ủy
- UBND tỉnh
- Lưu: Văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/1999/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/1999/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/1999
Ngày hiệu lực19/12/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2004
Cập nhật24 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/1999/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/1999/NQ-HĐND kết quả bầu cử chức danh Hội đồng nhân dân khóa XI Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/1999/NQ-HĐND kết quả bầu cử chức danh Hội đồng nhân dân khóa XI Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/1999/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành19/12/1999
        Ngày hiệu lực19/12/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2004
        Cập nhật24 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/1999/NQ-HĐND kết quả bầu cử chức danh Hội đồng nhân dân khóa XI Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/1999/NQ-HĐND kết quả bầu cử chức danh Hội đồng nhân dân khóa XI Sơn La

            • 19/12/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực