Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND về bổ sung số lượng cán bộ và mức phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND bổ sung cán bộ mức phụ cấp Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2005/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỨC DANH PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định các chức danh cán bộ không chuyên trách của cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng;

 Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 24/TT-UBND ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung số lượng cán bộ và mức phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mỗi xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) đ­ược bố trí 01chức danh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cấp xã.

Điều 2. Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cấp xã đư­ợc h­ưởng phụ cấp hàng tháng và tính bằng hệ số 0,5 mức l­ương tối thiểu của cán bộ, công chức.

Điều 3. Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng cho các chức danh nêu trên đư­ợc cân đối vào ngân sách xã hàng năm.

Điều 4: Giao cho ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2005./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh NB;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Lưu VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực01/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2007
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND bổ sung cán bộ mức phụ cấp Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND bổ sung cán bộ mức phụ cấp Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Minh Tuyên
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực01/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2007
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND bổ sung cán bộ mức phụ cấp Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND bổ sung cán bộ mức phụ cấp Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ninh Bình

            • 21/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực