Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN I
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2006/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 07 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN I KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 1 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2006 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006, báo cáo giám sát và thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 1 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2006. Trong 6 tháng qua tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị được chấn chỉnh thường xuyên. Ghi nhận một số chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2006 theo Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận 1 đã đạt từ 40% đến trên 50% chỉ tiêu đề ra như: thu ngân sách tăng, đảm bảo cân đối thu chi, ra quyết định đầu tư, khởi công mới 41/83 công trình, công bố thêm 04 phường không còn hộ nghèo dưới 4 triệu đồng/người/năm, nâng tổng số phường không còn hộ nghèo dưới 4 triệu đồng/người/năm là 05/10 phường.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần nhanh chóng khắc phục: công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình còn chậm, một số công trình chuyển tiếp kéo dài chưa được khởi công. Công trình chỉnh trang hẻm chậm triển khai. Công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lúng túng nhất là khi Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Tình trạng trễ hạn trong việc giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra trong lĩnh vực nhà đất, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, mặc dầu Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều biện pháp tích cực.

Điều 2. Thống nhất những nội dung công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận đề ra, trong đó phải tập trung những giải pháp cơ bản để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2006:

1. Đẩy mạnh công tác quyết toán thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công tác thu thuế nợ đọng và thu phát sinh, phấn đấu mức thu 1.000 tỉ.

2. Tăng cường nhân sự để giải quyết công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

3. Điều chỉnh, bổ sung hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa các công trình năm 2006 song song với việc tích cực giải ngân vốn đầu tư các công trình.

4. Bổ sung, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch quảng cáo, quy hoạch ngành  nghề văn hóa và dịch vụ văn hóa giai đoạn 2006 - 2010.

5. Phấn đấu đưa 82 hộ còn lại (đã thực hiện 418/500 hộ) có thu nhập từ 5 triệu đến 6 triệu đồng/người/năm ra khỏi chương trình xóa đói giảm nghèo.

6. Tổ chức phúc tra thanh niên sẵn sàng nhập ngũ từ 18 - 25 tuổi; triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2006 đạt chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Tiếp tục hoàn chỉnh quy trình “Một cửa, Một dấu”, hoàn thiện các quy trình giải quyết hồ sơ, quy trình xử lý vi phạm hành chính, quy chế phối hợp hoạt động các phòng ban. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở một cách tích cực và có hiệu quả.

8. Đồng ý thông qua Tờ trình số 778/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1 giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 và các thành viên, các tổ chức xã hội, phối hợp tổ chức giám sát kiểm tra và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2006
Ngày hiệu lực14/07/2006
Ngày công báo15/07/2006
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành07/07/2006
        Ngày hiệu lực14/07/2006
        Ngày công báo15/07/2006
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006

            • 07/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực