Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND về chương trình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 trên địa bàn Quận 11 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2007 Quận 11


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 11 (số 10/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006) của Hội đồng nhân dân quận, khóa IX về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo của các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

Trong 6 tháng đầu năm 2007, tuy có những khó khăn nhất định do sự biến động giá cả một số vật tư chủ yếu, giá cả hàng tiêu dùng, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các đơn vị, nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định và chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Cụ thể:

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 32,14%; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 43% dự toán (142,3/329,5 tỷ đồng) tăng 10% so cùng kỳ (142,3/129,6 tỷ đồng).

- Về đầu tư xây xựng cơ bản: đã hoàn tất xây dựng khu B khu nhà ở Phú Thọ, Trung tâm Văn hóa; đang thi công các công trình Trung tâm Y tế, Hội trường Công an quận, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Trường THCS Hậu Giang, trụ sở UBND P.1, P.16...; lập hồ sơ chuẩn bị đấu thầu các công trình: Trạm Y tế P.9, Trường Mầm non 8.

- Về công tác quy hoạch: Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2010. Đang tiến hành thủ tục bổ sung hẻm giới dưới 12m thay thế cho 6 đoạn tuyến đường dự phóng đã được thành phố chấp thuận điều chỉnh. Đã hoàn chỉnh danh mục các công trình, dự án sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010), đang lập quy hoạch sử dụng đất 2010 định hướng đến năm 2020.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: Có 99,8% học sinh hoàn thành bậc tiểu học, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng hơn năm học trước 0,9%. Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo được thực hiện khá tốt; Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

- Quận đã tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

Tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội quận cũng còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới: tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm chưa đảm bảo tiến độ đầu tư, công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch hẻm giới, lộ giới chưa đạt yêu cầu tiến độ; tỷ lệ học sinh bỏ học ở bậc trung học cơ sở tăng, công tác phổ cập giáo dục bậc trung học còn nhiều khó khăn; Trật tự an toàn giao thông đô thị tuy có chuyển biến, nhưng tai nạn giao thông chết người còn nhiều.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007:

1. Ủy ban nhân dân quận cần tập trung chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 mà Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân quận, khóa IX đã xác định .

2. Hoàn tất và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận đến năm 2010. Xúc tiến các thủ tục chuyển nhượng mặt bằng Nhà máy thủy tinh Phú Thọ; kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới chợ Bình Thới.

3. Triển khai Luật Quản lý thuế năm 2006 và sắp xếp lại bộ máy của Chi cục Thuế quận nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các nguồn thu thuế; Tập trung đẩy mạnh công tác thu thuế, hạn chế tối đa thuế tồn đọng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu 2007.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình phát triển và quản lý đô thị, trong đó tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch lộ hẻm giới; quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Triển khai phương án di dời các hộ dân tại 3 lô A, F, G chung cư Lý Thường Kiệt. Tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của quận và phường về trật tự xây dựng không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, hạn chế thấp nhất việc xây dựng sai phép.

5. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới; Làm tốt công tác tuyển sinh, vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, hạn chế tối đa tình trạng học sinh nghỉ bỏ học.

6. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, tiếp tục thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

7. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đi đôi với quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình sau cai nghiện. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng bảo hiểm y tế; phối hợp tốt giữa Trung tâm Y tế và cơ quan Bảo hiểm Xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

8. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện mục tiệu chương trình 3 giảm. Tập trung truy quét, trấn áp các tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục có biện pháp tích cực, hiệu quả triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính các phường và phòng ban, theo dõi việc tổ chức Hội nghị nhân dân Tổ dân phố của 16 phường.

10. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007, phấn đấu với nỗ lực cao nhất để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2007.

2. Giao cho Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp thực hiện giám sát các hoạt động về kinh tế - xã hội của UBND quận nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các đoàn thể nhân dân phối hợp với Hội đồng nhân dân cùng với các cơ quan Nhà nước vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

4. Hội đồng nhân dân quận kêu gọi đồng bào các giới, cán bộ - công chức, lực lượng vũ trang, các ngành, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2007
Ngày hiệu lực13/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2007 Quận 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2007 Quận 11
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành06/07/2007
        Ngày hiệu lực13/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2007 Quận 11

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2007 Quận 11

         • 06/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực