Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2008 huyện Nhà Bè


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13
(BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc bổ sung kinh phí chi thường xuyên; Báo cáo thẩm định số 02/KTXH-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bổ sung chi thường xuyên theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện với số tiền là 9,666 tỷ đồng (đính kèm danh sách) từ nguồn tăng thu điều tiết của Huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua để triển khai và thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH




Phạm Thị Viết

 

DANH SÁCH

BỔ SUNG KINH PHÍ THƯỜNG THUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè)

1. Điều chỉnh lương:                                                    7.445 triệu đồng

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:        1.700 triệu đồng

(tăng định mức khoán chi hành chính từ 44 triệu - 54 triệu)

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện:             13 triệu đồng

- Khối xã - thị trấn:                                                         929 triệu đồng

- Khối y tế, giáo dục, sự ngiệp khác:                               4.803 triệu đồng

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:              1.900 triệu đồng

(tăng định mức diện chính sách theo Nghị định số 67/CP, tăng tiền Tết theo chủ trương của Huyện và Thành phố tại Công văn số 249/UBND-VX ngày 14 tháng 01 năm 2008 và số 15/LĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2008).

3. Mặt trận Tổ quốc huyện:                                          215 triệu đồng

(5% trên tổng số thu Quỹ vì người nghèo)

4. Trung tâm Y tế Dự phòng:                                        106 triệu đồng

(trợ cấp khó khăn năm 2008)

____________________

Tổng cộng:                                                                  9.666 triệu đồng

(Chín tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo01/05/2008
Số công báoSố 41
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2008 huyện Nhà Bè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2008 huyện Nhà Bè
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Thị Viết
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo01/05/2008
        Số công báoSố 41
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2008 huyện Nhà Bè

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2008 huyện Nhà Bè

              • 09/04/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/05/2008

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/04/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực