Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 5 đã được thay thế bởi Quyết định 2925/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm quận 5 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 5


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi nghe các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận, phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến của các đại biểu;
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX được tổ chức vào ngày 11 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008, các biện pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008.

Ghi nhận ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận phát biểu trong kỳ họp.

Hội đồng nhân dân quận 5 nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Qua thảo luận của các đại biểu và trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân, các ban - ngành quận, Hội đồng nhân dân quận thống nhất với đánh giá hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2008. Cụ thể như sau:

- Doanh số thương mại - dịch vụ toàn quận ước đạt 21.940 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ năm trước.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,087 triệu USD.

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.278 tỷ đồng, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm trước.

- Ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 507,4 tỷ đồng, đạt 52% dự toán năm, tăng 42% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ước thu thuế công thương nghiệp là 384 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm, tăng 39% so với cùng kỳ.

- Ước thu ngân sách quận 6 tháng là 130,436 tỷ đồng; đạt 55% kế hoạch năm, tăng 49% so cùng kỳ năm trước; chi ngân sách quận là 102 tỷ đồng; đạt 43% kế hoạch năm, tăng 21% so cùng kỳ.

- Giá trị đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình bằng nguồn vốn ngân sách thực hiện trong 6 tháng ước đạt 18 tỷ đồng, đạt 36,09 % so với kế hoạch năm.

- Công tác thu tiền thuê nhà ước đạt 5,8 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch. Đã xét bán 428 căn nhà với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

- Quận đã cấp 342 giấy phép xây dựng, 626 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất diện mua nhà theo Nghị định số 61/NĐ-CP cấp 2.150 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Tỷ lệ học sinh lớp 5 và lớp 9 hoàn thành bậc học đạt 100%. Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục công nhận quận 5 đạt chuẩn về chống mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2007.

- Tạo việc làm cho 2.712/5.000 lượt người, đạt 54,24% kế hoạch năm.

- Đào tạo nghề cho 8.512/17.000 lượt người, đạt 50,1% kế hoạch năm.

Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng kinh tế, doanh thu thương mại - dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên giá trị xây dựng cơ bản, chỉ tiêu thu thuế trong 6 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Trật tự - vệ sinh môi trường có chuyển biến nhưng chưa được duy trì thường xuyên.

II. VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp đã được Ủy ban nhân dân quận nêu trong báo cáo, Hội đồng nhân dân quận 5 đề nghị Ủy ban nhân dân quận lưu ý:

1. Về kinh tế:

- Phấn đấu doanh thu thương mại - dịch vụ tăng từ 19% - 21%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 14% - 16% so với thực hiện năm 2007. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và thu thuế công thương nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách quận năm 2009.

2. Về xây dựng cơ bản - quản lý đô thị:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình mở rộng Trường Hàm Tử, kho tang vật của Công an quận, trụ sở Ủy ban nhân dân - Phường đội phường 1 và công viên dọc tuyến Hải Thượng Lãn Ông.

- Tiếp tục thi công: chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh, chung cư 402 Hàm Tử, nhà liên kế 12 - 28 Nguyễn Tri Phương.

- Tổ chức đấu thầu các công trình: Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Tản Đà, trụ sở Ủy ban nhân dân các phường 2, 4, 7, 12, Hội Chữ thập đỏ, Trường Trần Quốc Toản, Lý Cảnh Hớn, Nguyễn Đức Cảnh.

- Hoàn tất việc cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đường, 29 hẻm và 12 vỉa hè theo kế hoạch.

- Duy trì thực hiện kế hoạch chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

3. Về văn hóa - xã hội:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong công sở, cộng đồng dân cư. Tổng kết 1 năm thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận.

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009. Có kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khai giảng năm học 2008 - 2009.

- Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận và kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Triển khai kế hoạch chăm lo diện chính sách, có công nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 358 hộ nghèo vượt chuẩn có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/người/năm.

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi phương tiện, ngành nghề cho người sử dụng xe 3, 4 bánh tự chế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. An ninh - quốc phòng:

Giữ vững ổn định an ninh chính trị. Thường xuyên mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm. Tăng cường tuần tra, chốt chặn, thực hiện trấn áp liên tục để loại trừ các băng nhóm tội phạm. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, cháy nổ, tai nạn giao thông trên địa bàn.

5. Cải cách hành chính:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp để góp phần giảm lạm phát, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

- Thường trực Ủy ban nhân dân quận bố trí thời gian tăng cường đi cơ sở, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành công tác của đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp.

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đồng thời triển khai thực hiện xây dựng mạng LAN tại 9 phường còn lại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận căn cứ ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, hai Ban Hội đồng nhân dân, của đại biểu đã nêu tại kỳ họp và bản tổng hợp kiến nghị của cử tri để chỉ đạo các phòng, ban liên quan xem xét giải quyết. Đồng thời có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp hoạt động và tăng cường giám sát, kiểm tra kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh thiếu sót trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tuyên truyền phổ biến nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, kịp thời phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận, khóa IX, kỳ họp lần thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 5
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Công Luận
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 5

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 5